Virksomhedens social ansvar

Columbus underskrev UN Global Compact i 2012. Vi forpligter os til social og miljømæssig ansvarlighed og til at overholde alle relevante love, standarder og retningslinjer. Vi fastholder en stærk struktur for virksomhedsledelse og kommunikerer åbent og gennemsigtigt om vores CSR-indsats, som primært fokuserer på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption, miljøet og socialt engagement i de lande, hvor vi arbejder.

Én gang om året gør vi rede for vores udvikling på disse områder i vores Development on Progress Report. Denne CSR-rapport udarbejdes i henhold til Danmarks årsregnskabslov, paragraf 99a. Du kan gennemgå 2015-udgaven af rapporten på.

Hent rapporten her

Virksomhedens social ansvar

Menneskerettigheder og antikorruption

Det er Columbus' mål at påvirke alle sine medarbejdere og forretningspartnere til at respektere FN's menneskerettighedserklæring. For at fremme denne indsats og præcisere vores holdning over for vores interessenter har vi defineret en Code of Conduct (adfærdskodeks), som udgør de etiske retningslinjer for vores forretningsaktiviteter. Fordi vi mener, at korruption og uetisk forretningsadfærd er uforenelige med at drive en sund virksomhed, bruger vi vores adfærdskodeks til at sikre, at vi fremmer etiske forretningsmetoder og beskytter Columbus mod at blive kompromitteret i den henseende.

Arbejdstagerrettigheder

Medarbejderne er Columbus' vigtigste aktiv. Vores success afhænger af vores evne til at tiltrække og fastholde de bedste fagfolk i branchen. Det er afgørende, at vi ikke bare overholder menneskerettighederne, men også sørger for attraktive arbejdsforhold for vores medarbejdere. Det drejer sig især om løn, trivsel og faglig udvikling og gælder i alle vores datterselskaber overalt i verden. Vi har besluttet, at gøre medarbejderes arbejdsforhold centrale i vores CSR-indsats.

 

Socialt engagement

Columbus er en global virksomhed med lokale aktiviteter tæt på kunderne. Det er vigtigt for os at være involveret i aktiviteter og velgørenhed i lokalsamfundet. Derfor fremhæver vi disse aktiviteter i vores CSR-rapport. Columbus bestræber sig på at give noget tilbage til alle vores lokalsamfund og tilskynder og støtter medarbejdernes ønske om at bruge deres tid og talenter på velgørende arbejde. De fleste af Columbus' datterselskaber er engageret i lokalt velgørenhedsarbejde.

 

Fokus på miljøet

Columbus er en virksomhed fuld af mennesker. De fleste af os arbejder på kontorer, og vores organisations påvirkning af miljøet er forholdsvis lille. Hos Columbus forbedrer vi løbende vores faciliteter for at gøre dem til mere energieffektive og sunde arbejdsmiljøer. Desuden minimerer vi unødvendige flyrejser og opfordrer i stedet til virtuelle møder, som også øger virksomhedens effektivitet.


For more information:
Contact Tine Rasmussen