Tilbage til kunder

Fleggaard: Vores LaserNet-løsning med elektroniske fakturaer blev tjent hjem på bare 3 mdr.

Kunder

”Hos Fleggaard skal en IT-investering være baseret på en god Business Case, hvor Return-on-Investment er et afgørende element. Og det var absolut ikke noget problem med den nye, automatiske LaserNet-løsning. "

Den ville spare os for at skulle sende mere end 50.000 papirbreve til kunderne om året, og de beregninger vi lavede viste, at alene de penge vi ville spare i tidsforbrug, papir og porto, ville betyde, at vi tjente udgiften til LaserNet hjem på tre måneder”.

Derfor blev Fleggaards LaserNet-løsning taget i drift i foråret 2011, så man nu har en løbende, månedlig besparelse, som oven i købet er vokset betydeligt efter den kraftige portostigning i april 2011.

Det fortæller John Christensen, der er direktør for IT og logistik i den store, danske Fleggaard-koncern, som har hovedkontor i Padborg ved den dansk-tyske grænse.

Fleggaard-koncernen er nok mest kendt for sine supermarkeder lige syd for grænseovergangene, men omfatter mange andre erhvervsvirksomheder, blandt andre den tyske supermarkedskæde Calle, grossistvirksomheden Dangaard Electronics, Fleggaards web-shop, Fleggaard Leasing og flere hoteller.

Hele Fleggaard-koncernen omfatter 10 forskellige selskaber med godt 1400 medarbejdere og en omsætning på mere end 3,8 mia. kroner.

Alle selskaberne har en fælles IT-central i Padborg og anvender de samme administrative it-systemer, med MS Dynamics AX som det fælles ERP-system. Når det gælder udveksling af forretningsdokumenter med de mange erhvervskunder i ind- og udland, først og fremmest af fakturaer og kontoudtog, kører man med en EDI-løsning med XML og EDIFACT som udvekslingsformater.

 

Et godt alternativ til EDI

Men det er ikke alle kunder, der er modne til ’ægte’ EDI, og de får i stedet tilbudt en mere fleksibel løsning med LaserNet, fortæller John Christensen:

”Da der er mange af vores mindre kunder der ikke er parate til at køre EDI med udveksling fra IT-system til IT-system, har vi opbygget en mere enkel løsning, hvor vi bruger LaserNet til at omdanne de fakturaer og kontoudtog, vi får ud af vores ERP-system, til filer i PDFformat, som vi så sender ud til kunderne per e-mail.”

Det er en løsning, der blev betalt hjem på mindre end tre måneder, siger John Christensen.

 

Hurtigere betaling og bedre likviditet

Men der har også vist sig også nogle uventede gevinster ved at indføre denne elektroniske kommunikation til de mindre kunder, fortæller John Christensen:

”Når vi sender papirfakturaer, så bliver de modtaget i postmodtagelsen de fleste steder, og så kan det tage flere dage, før de når ud til de medarbejdere, der skal godkende dem til betaling. Når vi sender dem elektronisk, går de direkte til dem, der skal godkende dem. Den ændring har både haft den virkning, at fakturaerne bliver betalt hurtigere end før, og at der er færre fakturaer, der bliver væk, så vi skal rykke for dem. To gevinster, der har haft en klar positiv effekt på vores likviditet.”

 

Større fleksibilitet

Vi har opnået fleksibilitet til at udforme dokumenterne efter vores modtageres ønsker. Men der er endnu flere gevinster ved LaserNet, tilføjer John Christensen: ”Én ting er, at det er dyrt at skrive forretningsdokumenter ud på papir og sende dem med posten. En anden ting er, at de fakturaer, som MS Dynamics AX kan producere, ikke er pæne, og at der ingen fleksibilitet er med udformning af dokumenterne. Hvad der er helt anderledes med LaserNet, som man både kan bruge til at gøre dokumenterne meget pænere, og til at tilpasse dem individuelt til modtagernes ønsker.”

 

Fleggaard automatiserer leverandørindkøb

Fleggaard-koncernens første anvendelse af LaserNet har således været en stor succes, og derfor er man nu i gang med at opbygge flere IT-løsninger, hvor LaserNet spiller en hovedrolle.

En af disse muligheder er en web-service, hvor Fleggaards leverandører over hele verden kan indtaste deres fakturaer på deres egen PC-skærm i en Web-portal baseret på Sharepoint, hvor man så bruger LaserNet til at konvertere dem til MS Dynamics AX format.

”Vores mål er jo at afskaffe al papirkommunikation til og fra både kunder og leverandører. Så når det gælder vores leverandører, vil vi helst have, at vi får deres fakturaer med EDI, altså fuldt elektronisk.

Men her er det ligesom med vores egne fakturaer: At det ikke er alle leverandører, der er klar til det. Så vi bruger LaserNet til at åbne op for mere fleksible formater, som vi nu har gjort det med vores web-service.”

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Tabellae, som har været meget lydhør overfor alle vores forslag og ønsker, og som efterfølgende har leveret første klasses support.”  

Kategorier Microsoft Dynamics AX, Detail, Lasernet