Tilbage til kunder

WindowMaster

Windowmaster

Global vækstsucces understøttes af skalérbare processer

WindowMaster har igennem de senere år leveret store vækstrater, og med ny ejerkreds er de globale ambitioner øget yderligere med fokus på sund vækst og styrket bundlinie. Et strategisk samarbejde med Columbus skaber grundlaget i form af en skalérbar og moderne ERP-løsning med central datastruktur og automatiske processer.

”Tidligere var 6-7 ansatte i berøring med den administrative behandling i forløbet fra salgsordre til faktura, men i dag er højest en eller to personer kortvarigt inde over for at kvalitetssikre. Det sparer utroligt mange ressourcer, eliminerer timevis af uproduktivt tastearbejde på hver ordre og minimerer risikoen for, at fejl når at få konsekvenser,” siger it-direktør Torben Johnsen, WindowMaster.

WindowMaster udvikler løsninger, der fremmer godt og sikkert indeklima gennem naturlig ventilation og automatisk vindueskontrol. Koncernen er tillige et godt eksempel på en global vækstvirksomhed med dansk hovedsæde, tysk produktion og fodfæste på markeder verden over, blandt andet i USA.

Hos WindowMaster oplever man stigende interesse for sine løsninger, og en ny ejerkreds har desuden øget produktionskapaciteten i takt med efterspørgslen og skruet op for koncernens globale ambitioner. Vækstfilosofien harmonerede imidlertid ikke med den tidligere, uddaterede og komplekse IT-infrastruktur, der tillige fastholdt en række rigide og manuelle administrative processer.

Derfor bad WindowMaster Columbus om at indgå i et samarbejde med fokus på at automatisere og effektivisere processerne. Den nye løsning bygger på en opdateret Microsoft Dynamics NAV samt Business Integration Solution-software fra datterselskabet To-Increase.

Fra rigide og manuelle processer til automatiske workflows

Ensartet prisstruktur på tværs af koncernen, øget skalérbarhed og mere fleksible licensordninger er blot nogle af de fordele, WindowMaster har høstet ved den nye NAV-baserede intercompany-løsning, som Columbus har hjulpet med at designe og implementere.

”Vi har revet en lang række administrative processer op med rode og bygget nye med en samlet intercompany-struktur hen over. Det krævede tid og arbejde, men har også været al umagen værd,” konstaterer Torben Johnsen.

Hvis der tidligere blev afgivet en købsordre i f.eks. USA, skulle den først tastes dér, hvorefter der skulle oprettes og indtastes separate dokumenter og oplysninger i både det danske hovedkontor samt den tyske produktion – og til sidst udstedes en faktura.

”I dag flyder data derimod frit mellem koncern og datterselskaber, og her er som udgangspunkt højest én eller to personer inde over på udvalgte checkpoints. Primært for at kvalitetssikre, at ordrer er korrekt udfærdiget og for at forebygge, at vi f.eks. ikke kommer til at sælge en kunde elementer, der ikke passer sammen. Alt kører i et automatiseret flow og afsluttes med en elektronisk slutfaktura, der sendes direkte til kunden. Hvis der kommer forespørgsler undervejs, kan du uden videre gå ind i et forløb og se, hvor langt det er nået på et vilkårligt tidspunkt,” uddyber Torben Johnsen.

Centraliseret struktur og øget skalérbarhed

En central del af løsningen er, at WindowMasters NAV-baserede ERP ’ejer’ alle data, som datterselskabernes NAV-setup abonnerer på. Det sikrer ensartede masterdata på tværs af geografi og organisation. Samtidig danner det basis for en fælles ’regnskabsvaluta’, der sikrer ensartet prisstruktur, uanset hvilket datterselskab eller salgskontor, ordren stammer fra.

”Rent IT-teknisk arbejder vi i dag med et centralt ’core-setup’, så der kun er ét sted at vedligeholde løsning og data. Det er en enorm lettelse og minimerer fejlrisiko og IT-administration sammenlignet med før. Især som organisationen ser ud nu, hvor vi ellers ville være nødt til at koordinere og vedligeholde på tværs af syv separate lokationer,” siger Torben Johnsen.

”Samtidig kan vi lettere skalere infrastrukturen og hjælpe nye datterselskaber eller salgskontorer godt i gang, fordi vi arbejder efter en langt mere enkel ’branch-office’- skabelon. Så hvor det tidligere tog en lille måned at sætte strøm til et nyt kontor, kan vi med en intensiv indsats nu klare opgaven på en uges tid. Det er en væsentlig pointe for en vækstdreven koncern,” tilføjer han.

Effektiv konsulentbistand og kontante licensfordele

Columbus har imidlertid ikke blot leveret den konsulentbistand, der gjorde det muligt at skitsere og implementere et tidssvarende IT-setup samt de automatiserede og ensartede forretningsprocesser. For som strategisk partner har Columbus også spillet en stor rolle i arbejdet med at optimere samspillet mellem NAV og den Business Integration Solution-software, der udgør rygraden i de integrerede koncernprocesser.

”Columbus har været gode til at stille de spidskompetencer til rådighed, som fik det her projekt til at lykkes i så høj grad – og har ydet en stor indsats for at udjævne de bump, der altid opstår undervejs i et så omfattende projekt som det her. Samtidig har deres relation til Microsoft og tætte kendskab til den lidt kringlede NAV-licensstruktur hjulpet os over på en langt mere fordelagtig model, hvor vi frit kan flytte licenser på tværs af koncern og landegrænser. Det øger vores fleksibilitet og sparer os isoleret set for en hel del penge, fordi vi kan udnytte licenserne langt mere effektivt, end det ellers ville være muligt,” konstaterer Torben Johnsen.

Om WindowMaster A/S

Virksomheden bygger på visionen om at skabe bedre bygninger med masser af frisk luft samt et fremragende og sikkert indeklima. I dag har virksomheden ca. 140 medarbejdere fordelt i Danmark, Tyskland, England, Schweiz, Norge og USA samt et bredt forgrenet net af certificerede partnere kloden rundt.

 

www.windowmaster.dk

 


Download Kundecase

Kategorier Manufacturing, Microsoft Dynamics NAV