Tilbage til blog

Disruption. Glem teknologien. Fokusér på ambitioner og handlekraft

29 maj, 2017
Test alt text
Thomas Gregers Honoré

Chief Executive Officer

Disruption glem teknologien fokuser på ambitioner og handlekraft
29. maj 2017

Mange virksomheder tror fejlagtigt at disruption handler om at være på forkant med teknologien. Men disruption handler om alt andet end teknologi. Det handler om ambitioner og evnen til at eksekvere.

Disruption blev for alvor introduceret af den amerikanske professor Clayton Christensen for omkring 20 år siden. En af hans væsentligste pointer er at gamle virksomheder ikke har en chance, fordi de bindes af forpligtelser til deres eksisterende kunder, og derfor vil de blive ædt af nye og innovative spillere.

Selvom Clayton Christensen nok har ret i at det er svært at fralægge sig erfaringer og aflære tidligere tiders absolutte sandheder, må jeg erklære mig uenig i hans udtalelse. Jeg mener ikke at virksomheder primært bindes af deres forpligtigelser til kunderne, men derimod til deres manglende evne til at eksekvere strategier og planer.

Mange virksomheder mangler handlekraft, og det er årsagen til at de falmer og mister deres fremdrift.

Til dagligt er jeg ansvarlig for Columbus, og selvom vi ikke er verdens største virksomhed, må jeg konstatere at én af vores udfordringer er at få gennemført de ændringer vi alle ved, er nødvendige – på kort og på langt sigt. I virksomheden har vi en klar og fælles forståelse af hvorfor vi skal ændre og også hvilken vej vi skal. Vi kan se de nye trusler i kikkerten, og vi læser de samme markeds- og trendanalyser som vores konkurrenter. Vi ved også hvad vi skal gøre for at nå målene, og vi har som regel gode handlingsplaner. På den måde er vi sikkert ikke meget forskellige fra andre virksomheder. Vi oplever også at selv den bedste plan ikke bliver udført, og at vi derfor går glip af væsentlige muligheder og indtjening.

Når så disruption truer, hvilket den gør for mange virksomheder i dag, bliver udfordringen forstærket. Hvis én konkurrent – ny som gammel - pludselig finder på en ny måde at gøre tingene på, som sætter ens virksomhed under gevaldigt pres, er det jo vigtigt at kunne mønstre al den handlekraft, som man overhovedet kan.

Men hvad er handlekraft egentlig? Og hvad kan man som leder gøre ved det?

Handlekraft defineres som evnen til at gennemføre sin strategi, at omsætte intention til handling og komme i mål med effekt (kilde: Tune Hein). Det handler altså ikke om det uhæmmede initiativ, men om at kunne gennemføre de rette tiltag. Derfor indeholder handlekraftbegrebet også en god del prioritering.

Det hele starter med ambitioner. Disruption er næsten per definition ambitiøs. Har ledelsen ingen ambitioner, så preller visioner af som vand på en gås. Det kan være altruistiske ambitioner om at skabe en bedre verden, gøre ting, der er vigtige for miljøet eller at bidrage til samfundet. Eller det kan være selviske ambitioner om egen karriere, livsstil, belønning og anerkendelse. Uanset hvilke ambitioner der er tale om, er det helt centralt for ledelsesopgaven at identificere medarbejdernes ambitioner og koble strategierne hertil for at kunne mobilisere handling.

Ambition skal jo starte et sted. Så start med dig selv. Er du tændt eller træt? Hvilke ambitioner har du?  

Før du som leder kan skabe handling, må du spørge dig selv om, hvad du brænder for. Ledelse spiller på  følelser, og her er lysten en væsentlig faktor. Det er væsentligt, fordi det smitter. Og det er væsentligt, fordi du som leder kun kan sende dine ambitioner ud i verden gennem andre mennesker.

Dernæst skal du gøre strategien konkret for den enkelte medarbejder. De store strategiske ord har som regel svært ved at finde fodfæste hos medarbejderne i en travl hverdag. Derfor bliver det nære vigtigt. Som ledere skal vi fjerne alle forhindringer, så vores teams kan handle på sikker grund. Klare mål, enkle programmer og konstant fokus. Og så gentagelse, gentagelse og gentagelse. Det skaber handlekraft.

Vil du være på forkant med disruption, så tænk handlekraften ind i alle vigtige beslutninger. Det er den der gør forskellen på succes og fiasko. Planer kan alle lave, men at få dem gennemført handler om ledelse.

Kategorier Disruption, Leadership, Corporate

Om forfatteren

Thomas Gregers Honoré er koncerndirektør for Columbus udnævnt i 2011. Thomas har mere end 15 års erfaring fra teknologibranchen, hvor han har arbejdet for store internationale virksomheder.

Disruption er en ledelsesopgave
26. september 2016
Disruption er en ledelsesopgave

Disruption handler om alt andet end teknologi. Det er en ledelsesdisiplin. Læs Thomas Honoré's klumme, der udfordrer opfattelsen af disruption.

Kategorier Disruption, Corporate

Digitalisering og forretningsudvikling
18. august, 2016
Digitalisering er ikke ”flap-si-hapsi” forretningsudvikling

Disruption er blevet et modeord, som ofte sættes i bås med digitalisering. Omend disse begreber nok er i familie er det vigtigt at de ikke bliver sat i samme kategori. De skal behandles forskelligt. Tager man fejl kan det lede virksomheden på afveje.

Kategorier Digital Transformation

Hvis du ikke betaler for produktet er du produktet
3. juni 2016
Hvis du ikke betaler for produktet – så er du produktet

Hvis du troede at deleøkonomien er non-kommerciel peer-to-peer udveksling mellem private idealister, så er det på tide at vågne op og se sandheden i øjnene.

Kategorier Disruption