Tilbage til blog

Forandringsledelse med hjælp fra Kirkegaard

29 juni, 2017
Test alt text
Thomas Gregers Honoré

Chief Executive Officer

Forandringsledelse med hjælp fra Kirkegaard
29. juni 2017

Når medarbejdere viser modstand mod forandring i organisationen, skyldes det ikke nødvendigvis selve forandringen, men i langt højere grad forfejlet kommunikation

For nogle måneder siden afholdt jeg et medarbejdermøde i et af Columbus’ datterskaber. Jeg skulle præsentere Columbus’ nye strategi, og efter præsentationen spurgte jeg entusiastisk: Er I med på den? Og blev mødt af rungende tavshed!

Denne reaktion er den værste man kan blive mødt med, når man prøver at sælge en ny ide. Men samtidig er det en reaktion de fleste ledere har oplevet. Specielt når der kommunikeres om forandringer. 

Oplevelsen fik mig til at reflektere over et råd, som Kirkegaard formulerede længe før vi kendte til ordet change management.

”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

Jeg vidste godt, at det ville kræve en god portion salg, kommunikation og overtalelse at få medarbejderne med på den nye tankegang og målsætning, fordi de føler sig trygge i den tidligere strategi og forstår baggrunden for den. Ikke desto mindre var det opgaven, og det rigtige for virksomheden. Jeg vidste også godt, at det vil blive et hårdt bjerg at bestige, men på trods af det kom oplevelsen med total tavshed bag på mig.

Set med Kirkegaards briller, burde det ikke komme bag på mig. Man er nødt til at møde mennesker, der hvor de er. Mennesker accepterer gradvist og kan ikke blot informeres om gennemgribende forandringer og acceptere dem sekundet efter. De fleste mennesker har behov for at tænke forandringerne og konsekvenserne igennem. Mærke på dem, sove på dem og lege lidt med tanken. Prøve det af. Først efter at vi har accepteret udfordringen, kan vi begynde at overveje løsninger.

En forandring i en organisation består af summen af de enkelte individer, der forandrer adfærd sammen, og kan ikke gennemføres uden at et stort antal mennesker ændrer deres måde at agere på. Og det tager lang tid at få mange mennesker til at ændre adfærd.

Columbus’ nye strategi havde været under udarbejdelse i længere tid, og jeg havde som overordnet ansvarlig arbejdet indgående med den. Strategien var blevet vendt og drejet med bestyrelsen, eksterne rådgivere, kunder, ledende medarbejdere, og et medarbejdernetværk i Columbus havde arbejdet med strategien i en længere periode og bidraget til fundamentale dele af den.

Jeg indså at modstand mod forandring ikke nødvendigvis kommer med tanken om, hvorvidt strategien er god eller ej. Jeg argumenterede naturligvis i dette spor, men det gik over hovedet på medarbejderne. For dem handlede det om noget helt andet, nemlig om angsten for at miste kontrol i deres hverdag og nære miljø.

Kontrollen over arbejdstid, kontorpladsen, deres nære kollegaer eller det team, vi holder af at arbejde med, eller den leder, vi trives med. Vi er alle mestre i at designe vores nærmiljø, og derfor frygter vi hvad forandringer kan gøre ved det. Forandringer truer den faste ski-uge med vennerne, hentedagen om onsdagen eller den tilkæmpede vinduesplads. I et nyt team eller med en ny leder kan vi ikke vide os sikre på privilegierne.

Derudover kommer frygten for at miste kontrollen med fremtiden. Vi er vant til at kunne se langt frem, så vi kan forberede os på hvad der kommer og hvordan vi skal udføre vores job. Med en ny strategi kan vi ikke se så langt som tidligere, eller vi skal kigge en helt anden ukendt vej.

Jeg fik en gevaldig huskekage, og jeg måtte tilbage til tegnebordet. Ikke fordi strategien skulle laves om, men fordi processen og kommunikationen skulle gentænkes. Det er umuligt at spise en elefant i én bid, men hvis den serveres i mindre mundrette stykker, kan de fleste følge med. 

Kategorier Leadership, Disruption, Corporate

Om forfatteren

Thomas Gregers Honoré er koncerndirektør for Columbus udnævnt i 2011. Thomas har mere end 15 års erfaring fra teknologibranchen, hvor han har arbejdet for store internationale virksomheder.

God ledelse handler om gentagelse
1 maj 2017
God ledelse handler om gentagelse, gentagelse, gentagelse

Nutidens medarbejdere har travlt og de ved hvor de vil hen. Der er fuld knald på ambitionen, kompetencen og selvtilliden, og det betyder at de kan være vanskelige at lede – og man skal som leder kæmpe for deres opmærksomhed og overbevise dem om at virksomhedens strategiske rejse er vigtig for dem.

Kategorier Leadership, Disruption

Behov for ændringer
23. marts 2017
”Her er der ikke behov for ændringer”

Selv en succesfuld organisation skal udsættes for forandring. Ellers fryser den til og bliver umulig at flytte, når det virkelig gælder.

Kategorier Leadership, Disruption

Omgå virksomhedens immunforsvar
28. februar 2017
Omgå virksomhedens immunforsvar

Hvorfor er der så mange forandringsprojekter i danske virksomheder, der aldrig får succes? Og hvorfor ender så mange ellers gode forandringstiltag på lossepladsen for fejlslagne projekter? Det skyldes virksomhedens eget stærke immunforsvar.

Kategorier Digitization