Tilbage til blog

Tidsalderen for den ydmyge leder

14 marts, 2018
Test alt text
Thomas Gregers Honoré

Chief Executive Officer

14. marts 2018

I dag er væggene til hjørnekontoret væltet, teknologien har overtaget vidensdeling og ærefrygten er begravet i takt med millennials indtræden på arbejdsmarkedet. Det stiller helt nye krav til lederen om en markant anderledes ledelsesstil.

Da jeg startede min karriere for mere end 20 år siden, regerede hjørnekonteret og chefen-alene-vide dogmet i stor stil. Den grundlæggende værdi var at direktøren var klogere end medarbejderne, og at det kun var direktøren der kunne udstikke ordrer og retningen for virksomheden.

Det er måske sat lidt på spidsen, men ledelsesstilen var markant anderledes. Den form for ledelse går ikke længere, og det skyldes tre ting:

  • Ny teknologi har ændret vores forretningsmodeller
  • Millennials har ændret arbejdsstyrkens sammensætning og
  • Disruption, digitalisering og globalisering har skudt de velkendte ledelses- og markedsvilkår i sænk.

Tiden hvor ledelsen vidste mere end medarbejderne er forbi. Teknologien har demokratiseret informationsflowet og data er bredt og let tilgængeligt via vidensfora og sociale medier. Det betyder at medarbejderne har samme viden som chefen og har tilgang til samme indlæring, men det betyder også at chefen-alene-vide ikke længere eksisterer.

Samtidig har arbejdsstyrkens sammensætning ændret sig markant. Millennials udgør i dag 35% af den erhvervsaktive befolkning, og i 2020 udgør de 46%. Disse 18 – 37-årige er den mest efterspurgte medarbejdergruppe nogensinde fordi de er er opfostret med den digitale verden som en integreret del af deres bevidsthed. De er digitalt indfødte og de lever ikke efter de analoge forretningsmodeller.

Endelig har digitalisering og disruption vendt op og ned på vores eksisterende markeder, og betyder at vi må ændre måden vi tænker og agerer på for at klare os i den nye verdensorden.

Den udvikling stiller nye krav til dig som leder, hvis du skal lykkes. Du kan ikke længere vide alt eller lade som om du ved alt – udviklingen går simpelthen alt for stærkt. Og lederkvalifikationer, der handler om at udstikke ordrer og rapportere tal giver dig ikke de fornødne resultater.

I dag er det den ydmyge leder der skaber resultater.  

Du er mere end nogensinde afhængig af dine medarbejderes kompetence indenfor innovation, kreativitet og fakta. Når det handler om disruption, er det specielt millennials’ digitale mindset du skal bruge. De ser ingen grænser for deres muligheder, og udnyttet rigtigt kan de hjælpe dig med at disrupte og vokse din virksomhed.

Lederens vigtigste opgave er at låse op for potentialet hos den enkelte medarbejder. Det er ikke dårligt at være en karismatisk og tydelig leder, men forskning viser at de ledere der ikke selviscenesætter sig selv, men gør plads til andre, er bedst til at opnå målene.

At vise ydmyghed er et ekstremt stærkt ledelsesværktøj. At være ydmyg betyder at du skal kunne lytte til andres forslag, og stille de rigtige spørgsmål. Og samtidig skal du turde indrømme dine fejl. Når lederen indrømmer sine fejl, føler medarbejderne at det er okay at gøre det samme. Især i arbejdsgrupper hvor medarbejdere har forskellig baggrund og kultur er det vigtigt at lederen går foran og viser ydmyghed – det viser menneskelighed og fremmer den fælles forståelse.

Ydmyghed er meget mere effektivt end altid at vide bedre og altid have det rigtige svar. Det skyldes primært, at vi som mennesker elsker at bidrage. Der er ikke noget mere givende end at bidrage til en vigtig sag. Ledere der forstår at få teamet til at bidrage får derfor klart de bedste resultater og bliver samtidig opfattet som en bedre chef, der lytter mere og som er inddragende.

Mit råd er derfor at vise ydmyghed overfor dine medarbejdere og arbejdsopgaverne. Du skal som leder have et åbent sind og lyst til at lære af andre. Skab et miljø hvor medarbejderne føler sig inkluderede og giv dem ansvar. Det gør medarbejderne mere innovative, mere engagerede og villige til at yde en ekstra indsats.

På den måde kan du opnå resultater – også når man ikke ved alt

Kategorier Corporate, Leadership

Om forfatteren

Thomas Gregers Honoré er koncerndirektør for Columbus udnævnt i 2011. Thomas har mere end 15 års erfaring fra teknologibranchen, hvor han har arbejdet for store internationale virksomheder.

Sæt dit digitale pejlmærke for 2018
2. januar 2018
Sæt dit digitale pejlemærke for 2018

Har du som leder ikke allerede klarlagt din virksomheds digitale pejlemærke for 2018 er årsskiftet en oplagt anledning til at kigge fremad og få formuleret virksomhedens digitale vision

Kategorier Digital Transformation, Digitization, Disruption, Leadership

Danske virksomheder digitalt kapløb
9. februar 2018
Danske virksomheder i digitalt kapløb

Regeringen kom for nylig med deres digitale strategi der skal trække Danmark tilbage på sporet i det digitale kapløb. Danmark mister nemlig terræn til andre lande, specielt dem i Asien. Og derfor søsætter Regeringen nu 38 initiativer der blandt andet skal hjælpe danske SMV- virksomheder med digitaliseringen. Et stærkt og visionært udspil fra vores Regering, som jeg byder velkommen. Men vilje og handling skal komme fra virksomhederne, ellers er det spild af både penge og ressourcer.

Kategorier Digital Transformation, Digitization, Disruption

Bestyrelse klar for den digitale rejse
6. oktober 2017
Er din bestyrelse klar til den digitale rejse?

Man kan i høj grad tale om ”Last minute” når det handler om at få bestyrelser med på den digitale rejse. De fleste bestyrelser har taget de første skridt, men kun de færreste er gået helhjertet ombord på rejsen.

Kategorier Digital Transformation, Digitization, Disruption