Tilbage til nyheder

Columbus på en 32. plads i Økonomisk Ugebrevs Top 100 CSR Rating

20 juni, 2017
News

Columbus er vurderet som den 32. bedste CSR-virksomhed i årets udgave af Økonomisk Ugebrevs Top 100 CSR rating over de 100 største børsnoterede selskaber.

Når Økonomisk Ugebrev rater de 100 største børsnoterede selskabers arbejde med CSR, kigger de på 10 forskellige målepunkter, som hvert rates med 0, 1 eller 2 point. 

Columbus scorer top-point i tre af målepunkterne, der handler om kvaliteten og omfanget af CSR rapporteringen, i åbenhed og uddybelsen af CSR arbejdet og i hvor stort omfang CSR er integreret i selskabets forretningsstrategi, produktudvikling og daglige beslutninger.

CSR-indsats integreret i Columbus2020-strategien
I 2016 lancerede Columbus strategien Columbus2020 med fire strategiske elementer, hvoraf det ene strategiske element ”Our People” fokuserer på medarbejdertrivsel og -udvikling.

Udover at være et strategisk fokus i Columbus’ strategi, er medarbejdertrivsel og -udvikling nøglefokus i Columbus’ CSR-indsats. Columbus ønsker at være den virksomhed, der tiltrækker de dygtigste og mest talentfulde medarbejdere – og hvor de bliver længere.

”Med Our People som nøglefokus i både vores strategi og CSR-indsats sikrer vi at arbejdet med at forbedre medarbejdertilfredshed, trivsel og kompetenceudvikling er fuldstændig integreret i vores forretningsstrategi”, siger koncernchef i Columbus, Thomas Honoré.

Columbus er en ”people business”, og det vigtigste konkurrenceparameter er medarbejdernes kompetencer og viden indenfor virksomhedens forretningsområder. Columbus tilstræber derfor at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikler sig professionelt.

Fokus på at måle fremgang med CSR-initiativer
Næste fokusområde i CSR-strategien bliver at sætte måltal på CSR-initiativerne. For at kunne forbedre arbejdet med CSR, er det vigtigt at CSR-initiativerne er konkrete og målbare.

Columbus implementerede i 2015 ”Competence and Career Framework (CCF)”, som er et system designet til at sikre målrettet og struktureret indsats på medarbejdernes kompetence og karriereudvikling. I 2016 blev CCF digitaliseret og kører i dag på en global digital platform. Det betyder at alle processer er digitaliseret på tværs af forretningsenheder globalt, hvilket giver en højere gennemsigtighed, og betyder at det bliver nemmere at måle resultaterne og arbejde med forbedringer på tværs af koncernen.

”Et vigtigt fokus i vores CSR-rapportering fremover bliver at måle resultaterne af vores CSR-indsats. Vi lægger vægt på at igangsætte konkrete og målbare initiativer og med digitaliseringen af processerne skaber vi både gennemsigtighed og kan bedre rapportere vores resultater”, siger Thomas Honoré. 

Kategorier Corporate