Ettevõtte sotsiaalne vastutus 

Columbus allkirjastas ÜRO Global Compact algatuse 2012. aastal. Me pingutame sotsiaalse ning keskkondliku jätkusuutlikkuse ning sellega seotud seaduste, standardite ja juhtnööride järgimise nimel. Me säilitame tugeva ettevõtte üldjuhtimise struktuuri ning suhtleme avatult ja läbipaistvalt oma sotsiaalse vastutuse pingutustega seoses, mis peamiselt keskendub inimõigustele, tööle, korruptsioonivastasusele, keskkonnale ja ühiskondlikule panusele riikides kus me töötame.

Me anname iga aasta aru oma arengust nendel aladel Arengu- ja Progressiaruandes. See ettevõtte sotsiaalse vastutuse aruanne on koostatud kooskõlas Taani finantsaruannete seaduse paragrahviga 99a.

Inimõigused ja korruptsioonivastasus

Columbus soovib kõiki oma töötajaid ja äripartnereid veenda austama inimõiguste ülddeklaratsiooni. Selle panuse edenemise kindlustamiseks ja meie positsiooni selgitamiseks meie osanikele oleme kehtestanud tegevusjuhise eetilise juhtnöörina äritegevuses.

Kasutame Tegevusjuhendit eetilise äripraktika rakendamiseks ning Columbuse kompromiteerimise vältimiseks sellel alal, kuna me usume, et korruptsioon ja ebaeetiline käitumine ei ole tervisliku ettevõtluse jaoks sobilikud.

Tööjõud

Töötajad on Columbuse peamine vara. Meie edukus sõltub meie võimes ligi tõmmata ja säilitada oma ala parimaid spetsialiste. On ääretult oluline, et me kindlustame ahvatlevad töötingimused oma inimestele. See rakendub eriti palgas, heaolus ja professionaalses arengus ning ulatub kõikidesse tütarettevõtetesse üle maailma. Meie töötajate töötingimused on meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse pingutuste tuumaks.

Ühiskondlik panus

Columbus on globaalne ettevõte, mis tegutseb kohalikul tasandil ja oma klientide vahetus läheduses. Me usume, et on oluline osaleda ühiskonna ja heategevuslikes tegevustes. Seetõttu me rõhutame neid tegevusi oma ettevõtte sotsiaalse vastutuse aruandes. Columbus julgustab ja toetab oma töötajate soovi aega ja oskusi heategevuse nimel rakendada, kuna oleme lubanud oma ühiskonda panustada. Enamus Columbuse tütarettevõtted tegelevad heategevusega kohalikul tasandil.

Keskkonnasõbralikkus

Columbus on inimeste ettevõte. Enamus meist töötab väljaspool kontoreid ja meie organisatsiooni mõju keskkonnale on suhteliselt väike. Columbus parandab oma tööruume pidevalt, et muutuda energiatõhusaks ja tervislikuks töökeskkonnaks. Me vähendame ka ebavajalike lennureiside arvu ja edendame selle asendamist virtuaalsete koosolekutega, mis ühtlasi parandavad äri efektiivsust.