Tagasi kliendilugude juurde

Standard AS

Standard AS

Projekt: Tootmise planeerimistarkvara Preactor AS Professional standardlahenduse juurutamine

Lähteülesanne: Vähendada tootmise planeerimisprotsessis aeganõudvat käsitööd ning aidata kaasa planeerimise efektiivsuse ja automatiseerituse kasvule.

 

Pikemas vaates planeerimisel (≥ 1 kuu) juurutuse eesmärgid:

- Tootmisvõimsuste ülekoormatuste ja suuremate pudelikaelte avastamine ning õigeaegsete otsuste tegemine täiendavate resursside kaasamiseks.

- Tootmisettevalmistuse st. tootearenduse (100%-line projektitootmine) ja materjalihangete sihipärasem ning parem planeerimine.

- Tellimuste tähtaegne täitmine.

 

Lühiajalisel planeerimisel (≤ 1 nädal) juurutuse eesmärgid:

- Tekkida võivate pudelikaelte operatiivne kõrvaldamine lisavahetuste ja ületunnitöö ning täiendava tööjõu rakendamisega.

- Tööaja normide korrigeerimine.

- Töö produktiivsuse tõstmine.

- Tellimuste tähtajaline täitmine.

 

Kategooria: Tootmine