Kõik Columbuse poolt juurutatud tooted ja pakutud teenused on juhitud soovist suurendada oma klientide ärikasu

See on saanud võimalikuks tänu sellele, et lisaks professionaalsetele tarkvarajuurutustele on Columbus alati keskendunud kliendi konkurentsieelise suurendamisele ja väärtusahela protsesside parendamisele.

Väärtused, mida soovime ärikonsultatsiooni käigus klientidele pakkuda on:

  • aja ja ressursside kokkuhoid
  • sõltumatu eksperthinnang ja tööstusharu põhine oskusteave
  • toetus juhtkonnale muudatuste ettevalmistamisel ja nende võimaliku mõju hindamisel
  • abi muudatuste elluviimisel

EAS fotopank
Ärikonsultatsioon loob ettevõttele väärtust!