Uut infosüsteemi kavandades on oluline teha vahet oma ettevõtte erinevate huvigruppide soovide ja tegelike ärivajaduste vahel

Ärinõudeid kaardistades aitame teie ettevõtte erinevatel huvigruppidel (administratsioon, müügiosakond, ostuosakond, tootmisüksus, ladu, kolmandad osapooled jt) mõista nii enda kui ka teiste rolli ettevõtte väärtusahelas tervikuna.

Ärinõuete analüüs võimaldab uue, kavandatava, infosüsteemi disainimist vastavalt kaardistatud ärinõuete prioriteetsusele ning selle alusel saate valida erinevate tarkvarapakkujate poolt tehtud pakkumisi samade hindamiskriteeriumite alusel.

 

Lisaks ärinõuete kaardistamisele teostame ka uue süsteemi funktsionaalsete nõuete analüüsi.

EAS fotopank

Äri- ja funktsionaalsete nõuete analüüsis keskendume äriprotsessis tehtavatele tegevustele ning kirjeldame detailsemalt lahti nende kajastamise uues majandustarkvaras.

  • Kuidas me seda teeme?

    Intervjuude ja töötubade kaudu tuvastame ja koondame kokku ettevõtte erinevate osapoolte huvid, vajadused ja ärinõuded. Seejärel analüüsime neid, tuvastame nende prioriteetsuse ja nõuete vasturääkivuste korral aitame osapooltel saavutata konsensuse. Dokumenteeritud nõuded valideeritakse ja kinnitatakse projekti osapoolte poolt. Vajadusel aitame uue majandustarkvara hanke läbiviimisel.

  • Millal on ärinõuete kaardistamine vajalik?

    Kui plaanite uue majandustarkvara hanget, soovite teha olemasolevas tarkvaras funktsionaalseid muudatusi või kui soovite kasutusele võtta uusi äriprotsesse või parendada olemasolevaid.

  • Mis vahe on ärinõuetel ja funktsionaalsetel nõuetel?

    Ärinõue kirjeldab infosüsteemi võimekust funktsionaalselt toetada teatud äriprotsessi, et tagada ettevõtte äriline vajadus või kliendi rahulolu ning on võtmekomponent protsessi efektiivsuse ja ärikasu mõõtmiseks. Funktsionaalne nõue seletab, milliste tegevuste abil eelnevalt defineeritud ärinõue saavutatakse. Funktsionaalseid nõuded on reeglina aluseks uue lahenduse skoobi (ulatuse) määramisel ja majandustarkvara hanke läbiviimisel.