ColumbusCare tagab majandustarkvara jätkusuutliku toimimise läbi aastate

Õige majandustarkvara valik ja kasutuselevõtt on oluline samm ettevõtte arengus, ent sama oluline on ka see, kui kindlalt tarkvara igapäevaselt toimib, kui optimaalselt tarkvara võimalusi rakendatakse ning ettevõtte ja keskkonna arenedes uutele ärinõuetele kohandatakse.

 

Kõik vajaliku majandustarkvara pika ea ja arengu tagamiseks oleme koondanud ColumbusCare programmi.

Columbus Care on globaalselt kättesaadav teenus

Tagame kasutajate igapäevase toe ja nõustamise, ettevõttena saate keskenduda äri arendamisele

Columbus Care koosneb igapäevase kasutajatoe võimalusest, tegevustest lahenduse tehnilise toimimise ja andmete varundamise, ärikriitilises olukorras kiirelt reageerimist tagava teenustest.

ColumbusCare on majandustarkvara terviklik hooldus- ja arendusteenus, mis koosneb järgmistest komponentidest:

 • Personaalne kliendisuhtejuht

  Igal meie ColumbusCare kliendil on personaalne kliendisuhtejuht, kes tunneb kliendi äri ja võtmetöötajaid, kliendi vajadusi ning kes on kliendile alati olemas nii telefoni kui e-maili teel. Personaalne kliendisuhtejuht:

  1. tagab kiire reageerimise murede korral
  2. tuletab kliendile meelde majandustarkvaraga seotud vajalikke toiminguid (nt tarkvarakindlustuse aegumine, seadusandlike muudatustega vajalikud tarkvarakohandused jmt) ja hoolitseb nende teostuse korralduse eest

  3. hoiab klienti kursis uute võimaluste ja tehnoloogia arenguga

 • P1 teenus ärikriitiliste olukordade lahendamiseks

  Kriitiliste juhtumite valmisoleku tagamiseks pakume P1 (kriitilised, prioriteediga 1 tööd!) teenust.

  Kriitiliseks juhtumiks loeme, kui kliendi süsteemis on tekkinud olukord, kus igapäevaste ajakriitiliste toimingute tegemine on võimatu, või süsteemi kasutamise jätkamisel on oht oluliste tagajärgedega andmevigade tekkeks. Sellisel juhul alustame probleemi lahendamist hiljemalt 4 tunni jooksul.

 • Süsteemiteenindus majandustarkvara ja seotud süsteemide stabiilse toimimise tagamiseks

  Tegemist on tehniliste ja infrastruktuuriga seotud tehniliste teenusega kuid mis on kindlasti vajalikud kui ettevõttele on oluline majandustarkvara (ERP) ja sellega seotud muude lahenduste stabiilne töö ja minimaalselt katkestusi.

  Süsteemimonitooringu raames Columbus jälgib majandustarkvara serverite tehnilisi parameetreid, teostab serverite ennetavat hooldust, saadab süsteemist automaatteavitused kliendile ja meie spetsialistile, kui mõni näitaja on kriitiline, teeb regulaarset proovitaastamist tagavarakoopiast jmt. 

  Süsteemimonitooringut on võimalik valida erinevatel teenustasemetel vastavalt kliendi vajadusele ja tegevuse spetsiifikale. Süsteemimonitooring on vajalik P1 ärikriitiliste olukordade lahendamiseks.

 • Hotline teenus ootamatute küsimuste operatiivseks lahendamiseks

  Hotline teenus on suunatud lahenduse kasutajate igapäevases töös esilekerkivate küsimuste operatiivseks lahendamiseks.

  Meie kogenud konsultandid selgitavad süsteemi kasutusvõimalusi, aitavad parandada tehtud vigu, toetavad harva ette tulevate toimingute teostamisel, aitavad lahti seletada veateated ja tuvastada probleemi tekkepõhjused jne. Teenust osutatakse telefoni- või Skype vahendusel.

 • Konsultatsioon ja arendus

  Meie konsultatsiooniteenused hõlmavad kasutajatuge, ärikonsultatsiooni, süsteemikonsultatsiooni, süsteemi arendusi, projekti- ja tööde juhtimist, tehnilisi hooldustöid, koolitusi, andmetega seotud töid, süsteemi kasutamise ning äriprotsessi auditeid.

  Konsultatsioonitöö parima tulemuse on andnud kliendipäeva töövormis töötamine kliendi juures kohapeal. Planeerides ühise aja, ollakse ühiselt keskendunud just kliendile olulistele teemadele ning infovahetus on kiirem ning tulemus väärtuslikum.