Metoodika kasutamisega tagatakse projektides ühtne käekiri ja tulemuslikkus

Columbus tugineb majandustarkvara juurutusprojektides metoodikale SureStep+. See baseerub Microsofti Dynamics SureStep metoodikal, on kooskõlas PMI projektijuhtimise instituudi juhistega, kuid on kohandatud vastavalt Columbuse tegevusvaldkondadele ja parimale praktikale.

SureStep+ on metoodika, mida Columbus kasutab kõigis oma ettevõtetes üle kogu maailma. See on loodud nii kohalike kui ka rahvusvaheliste juurutusprojektide jaoks.

 

Metoodika hõlmab erinevaid projektitüüpe, nii et rakendusmetoodika vastab täpselt ettevõtte vajadustele, olenevalt ettevõtte suurusest ja projekti keerukusest.  See pakub sobiva raamistiku nii kosk- kui agiilset lähenemist vajavale projektile.

Kasuta metoodikat!

See toob igasse projekti valdkonna parimat praktikat, läbipaistvust, projektiülest ühtset käekirja ja aitab paremini saavutada soovitud projekti eesmärgid.

Loe lähemalt, miks ja kuidas metoodika saab juurutusprojektid edukamaks muuta

 • Kõik Columbuse töötajad konsultandist tippjuhini on sertifitseeritud

  Kõik Columbuse töötajad on meie metoodika kasutamises sertifitseeritud. SureStep+ metoodika on lahutamatu osa meie projektides, see on eesmärkide saavutamise ja kvaliteedi alus.

  SureStep+ on elav metoodika, iga tööpäev sadades juurutusprojektides üle Columbuse grupi lisab väikse killu teadmist ja kogemust, mida Columbuse grupi projektijuhtimise arendusmeeskond kogub ja arvestab.

   

 • Mida metoodika sisaldab, mis on selle komponendid?

  SureStep metoodika sisaldab eri projekti tüüpidele vastavaid tegevusjuhiseid, selgitusi ja ka dokumendi põhjasid mida saab projektis kasutada. Iga konkreetse projekti jaoks valitakse välja just konkreetse muudatuse jaoks vajalik ulatus ja komponendid. SureStep+ sisaldab:

  • projekti etapid
  • selgelt määratletud rollid ja RACI VS vastutusmudel,

  • projekti tegevuste juhised ja järgnevus

  • projekti läbivad olulised tegevusvood – süsteemi disain, andmed, infrastruktuur, koolitus, testimine, projektijuhtimine

  • dokumentatsiooni aluspõhjad

  • kvaliteedi kontrolli tegevused

 • Metoodika kasutamisega on võimalik saavutada edu

  Metoodika kasutamisega on võimalik saavutada alljärgnev: 

  1. Uus süsteem võetakse kasutusele õigeaegselt
  2. Projekt ei ületa kokkulepitud eelarvet
  3. Kliendi töötajad suudavad uut lahendust kasutama hakata
  4. Kliendi ettevõte on suuteline saama varakult kasu uuest süsteemist
  5. Täidetakse projekti ärilised eesmärgid.

  Seda kõike on võimalik saavutada, kui projekti viiakse läbi pikaajalisele kogemustele tugineva metoodika järgi.   

 • Metoodika kasutamisega tagatakse ühtne käekiri ja tulemuslikkus

  SureStep+ kasutamisega tagatakse, et kõik rakendusmeeskonna liikmed tegutsevad kooskõlas ning samade eesmärkide ja ootuste suunas. Kõik on hästi dokumenteeritud, nii et kui meeskonnas tekibki muutusi, siis ei esine andmekadusid ega viivitusi.