Projektijuhtimise eesmärgiks on tagada, et muudatus viidaks tulemuseni planeeritud aja ja eelarvega ning sisus

Samas on keskkond, milles projekt läbi viiakse, alati muutlik -  muutub väliskeskkond, areneb kliendi äri. Columbuse projektimeeskond on harjunud kõike seda edukalt juhtima.

Uue infosüsteemi juurutuse projekt toob alati kaasa muutused kliendi organisatsioonis, mis iseenesest lisavad kliendi töötajatele koormust ja võivad tekitada töötajates vastuseisu. See kõik on meile tuttav ja seepärast püüdleme Columbuses selle poole, et meiega koos tehtud projektid oleksid kogemusena kliendi töötajatele ka maailmapilti arendavad, täiendavaid oskusi andvad, elamusi ja saavutusrõõme pakkuvad.

Meil on asjatundlikud ja kogemustega projektijuhid

Professionaalne projektijuht leiab tasakaalu muudatustega kohanemiseks vajaliku paindlikkuse ning eesmärgi saavutamiseks vajaliku jäiga joone vahel.

Columbuse projektijuhtimine katab järgmised valdkonnad:

 • Aja- ja kulu juhtimine

  Projekti aja ja kulude juhtimise eesmärk on jälgida projekti edenemist ning hinnata seda vastu planeeritud aega ja töömahtu ning vastu tegelikult kulunud aega ja töömahtu. Nii teab klient igal hetkel, kui kaugel oleme projektis ja saame vajadusel vastavaid samme astuda. Columbusel on projekti progressi hindamiseks ja esitlemiseks kindel metoodika.

 • Kommunikatsiooni juhtimine

  Kommunikatsioonijuhtimine peab tagama, et kõik projekti osalised on kestvalt läbi projekti varustatud vajaliku ja piisava informatsiooniga. Kommunikatsioonireeglid lepime kliendiga kokku iga projekkti alguses vastavalt kliendi vajadustele, samas pakume oma töövahendid ja kontrolliprotseduurid eduka kommunikatsiooni läbiviimiseks. Columbuse projektijuht abistab klienti kliendi ettevõtte sisemise projektikommunikatsiooni väljatöötamisel.

 • Kvaliteedijuhtimine

  Projekti rutiinsed kvaliteedijuhtimise tegevused tulenevad meie metoodikast SureStep+ ja sisaldavad kvaliteediprotseduuride järgimist ja kvaliteedikontrolli tegevuste läbiviimist. Need puudutavad dokumenteerimist, süsteemi testimist, projektifaaside üleandmist-vastuvõtmist jne. Meie tavapärane praktika näeb ette, et projekti oluliste osapoolte kvaliteedi ootused sõnastame konkreetseteks kvaliteedikriteeriumideks projektilepingusse.

 • Probleemide haldus

  Igapäevased probleemid, ootamatult üles kerkivad lisaülesanded on iga projekti normaalne osa. Probleemide haldus peab olema proaktiivne, järjepidev ja kontrollitud, et tagada projekti sujuv töö. Columbuse projektimeeskond on kogenud projekti probleemide süsteemses halduses ja lahendamises.

 • Ressursijuhtimine

  Ressursside juhtimine tähendab peamiselt inimressursi juhtimist (aga ka nt infrastruktuuriga seotud ressursid). Oluline komponent inimressursi juhtimises on vastutusalade ja kompetentside selge määratlemine. Meie metoodika SureStep+ defineerib selgelt rollid ja vastutusalad, mis aitab kaasa inimeste määramisele ja vastutuse võtmisele. Projekti kestel ilmnevad muudatused ressursivajaduses või konkreetseid rolle täitvates inimestes võivad avaldavad olulist projekti ajakavale ja eelarvele. Meie projektijuhid on koolitatud selle kõigega edukalt toime tulema.

 • Riskijuhtimine

  Projekti riskijuhtimise tegevused algavad juba enne projekti, kui Columbus kogub infot projekti võimalike riskide kohta ja koostatakse esialgne riskide loend. Projekti käigus saab sellest projekti riskiregister, mille abil kestvalt läbi projekti riske monitooritakse ja ennetavalt tegutsetakse. Columbuse projektides on kindel reglement riskide kirjeldamiseks, jälgimiseks, maandustegevusteks.

 • Skoobi- ja muudatuste juhtimine

  Muudatuste soovid on iga projekti tavapärane osa. Iga muudatuse vajadust tuleb piisava põhjalikkusega kaaluda, sest iga muudatus omab mõju projekti ajakavale ja kuludele. Columbuse projektides on kindel kord projektimuudatuste käsitlemiseks.