Mitte kõik majandustarkvara lahendused ei tööta kiirelt ja töökindlalt

Olles edukalt juurutanud majandustarkvara ning selle kasutust ettevõttes aina enam laiendanud võivad hooldamata süsteemi korral ilmneda jõudlusprobleemid ja ebastabiilsus. See võib lõppkokkuvõttes põhjustada seisakuid töös ehk otsest kahju ettevõtte äritegevusele!

Töökorras ja minimaalsete äritegevust katkestavate tõrgetega lahendus on võimalik saavutada kui on pööratud tähelepanu ja tegeletakse järgnevaga:

  • Toimub süsteemi pidev tehniline monitooring, see loob aluse proaktiivsele hooldusele ja probleemide ennetamisele.
  • Korraldatud on süsteemi tehniline hooldus, see tagada keskkonna turvalise ja ootuspärase töö.
  • Läbi viiakse jõudlusanalüüse, mille käigus on võimalik välja selgitada keskkonna kitsaskohad ja leida ka ennetavalt lahendusi, kuidas jõudlust ja käideldavust parandada.

Columbuse tehnilise hoolduse klientide majandustarkvara oli 2016 aastal töökorras üle 99.95% ajas.