Ettevõttes edukalt juurutatud majandustarkvara jõudlus vajab pidevat jälgimist

 

Kui ettevõtte majandustarkvaras võetakse kasutusele laiemat funktsionaalsust ning lisandub tarbijaid, võib edukalt juurutatud majandustarkvara muutuda aeglaseks.

Ootuspärase jõudluse tagamiseks soovitame selle jõudlust pidevalt kontrollida.

Majandustarkvara | ERP jõudlusanalüüs

Süsteemi jõudlusanalüüs võib anda ettevõttele olulist väärtust

Columbuse poole pöördunud Dynamics AX lahendust kasutanud ettevõtte raamatupidaja pidi ootama kasumiaruande väljavõtet mitmeid tunde. Olukorra lahendamisele tegime Microsoft Dynamics lahenduses kindlaks:

  • aeglased protsessid
  • takistused infopäringutes
  • tihedad veateated
  • andmebaasi ebakõlad
  • kasutajate rahulolematuse
  • süsteemi ressursikasutuse

Peale jõudlusanalüüsi läbi viimist ja keskkonnas täienduste tegemist kahanes see aeg kõigest 5 minuti pikkuseks.