Majandustarkvara | ERP süsteemi tehniline hooldus

Süsteemi tehniline hooldus koosneb automaatsest jälgimissüsteemist ja regulaarsetest hooldustegevustest.

Rikete tõenäosuse vähendamiseks viiakse läbi regulaarseid hooldustegevusi, kus tehniline konsultant vaatab kord kuus üle serverite kõik logid, ajastatud toimingud, üldise serverite seisukorra ning kontrollitakse varunduse toimivust.

Analüüsitakse ka eelmise kuu monitooringu andmeid, nägemaks trende võimalike tulevaste tõrgete ennetamiseks (näiteks. andmebaasi ketas veel ei ole täitunud, kuid samas tempos kasvades täitub kuu aja jooksul).

Majandustarkvara | ERP süsteemi tehniline analüüs

Süsteemi tehnilise toimimise infot ja parendusettepanekuid kajastame igakuises süsteemiteeninduse raportis

Kõik see kulmineerub raportiga, milles on ülevaatlikult välja toodud tähtsaimad parameetrid ning lisatud vastavad ettepanekud vaja minevate muudatuste kohta.

Süsteemi tehniline hooldus käib kooskõlas Columbuse tehnilise monitooringu teenusega, mille raames toome välja teemad, milliste rakendamine aitab Microsoft Dynamics toodete jõudlust hoida pidevalt tipptasemel.

Majandustarkvara | ERP süsteemi tehniline hooldus sisaldab järgmist:

 • Tehniline monitooring

  Tehnilises monitooring on eeldus süsteemi tehnilise hoolduse teostamiseks ja see sisaldab:

  • Windowsi serverite tervise kontroll
  • andmebaasi serverite tervise kontroll
  • Dynamics rakenduste serverite tervise kontroll
  • andmebaasi tervise kontroll
  • kliendi ligipääs monitooringu süsteemi, kus kuvatakse staatusi
  • staatuse muutumisel saadetakse automaatselt tõrketeavitused kliendile

 • Varunduse kontroll

  See sisaldab endas:

  • Andmebaasi varunduse kontroll
  • Dokumentide varunduse kontroll
  • Varunduse seadistust printsiibil, mis tagab minimaalse andmekao.
  • Tagame andmete taastamise võimaluse kahepoolselt kokku lepitud aja jooksul.

 • Regulaarsed hooldustööd üks kord kuus

  See sisaldab endast järgmist:

  • Veateadete kontroll serveri logidest
  • Serverite ajastatud hooldustoimingud
  • Andmebaaside ajastatud hooldustoimingud
  • Monitooringu käigus kogutud andmete- ja trendide analüüs (nt. prognoositav kettaruumi täitumine kuu aja jooksul ning seega tekkiv vaba ruumi vajadus, vältimaks ketta täitumisest tulenevaid probleeme)
  • Varunduse proovitaastamine – 1x kvartalis (testitakse kas varundusest on võimalik reaalselt andmeid taastada?)

   


 • Igakuine raport süsteemi hetkeseisust ja ettepanekud

  Teeme kord kuus kokkuvõtte süsteemi tervisest ning parendusvajaduste olemasolul lisame ka need raportile.