Arvesta palk õigesti ja vähese vaevaga!

Columbus Palk on mõeldud ettevõttele, kes otsib kaasaegset ning ajas uuenevat palgatarkvara. See pakub olulisi ja uuenduslikke funktsionaalsusi nii palgaarvestajale kui personalitöötajale. Tänu lahenduse põhjalikkusele, seadusandlike nüanssidega arvestamisele ja automaatsele infovahetusele riigiga tõuseb ka ettevõtte efektiivsus.

Lahendus sobib ettevõttele, kes soovib oma palgaarvestuse protsessi automatiseerida ja seda liidestada ülejäänud ERP lahendusega. Tarkvara võimaldab ka mitmeid masstegevusi nii andmete sisestuseks, palgaarvestuseks, konteerimiseks kui tasumiseks, kiirendades oluliselt kogu protsessi ja vabastades sellega ressursse.

Klientide vajadused on erinevad ja nii olemegi loonud paindliku toote, mida on võimalik kohandada just enda vajadustele vastavaks ja seda ka lahenduse soetamiseks tehtava investeeringu  osas, kasutades soovi korral lahendust pilveteenusena.

Palgalahendus, mis toetab ettevõtte arengut

Meie lahendus sobib ettevõttele, kes soovib oma palgaarvestuse protsessi automatiseerida ja seda liidestada ülejäänud ERP lahendusega.

Personalilahendus annab personalijuhile võimaluse tegeleda rohkem inimestega

Meie lahendus sobib ettevõttele, kes soovib minimeerida aega röövivad ning rutiinsed personalitegevused.

Personalilahendus aitab töötajaid nii värvata, hoida kui arendada!

Igaks tööülesandeks on olemas käepärane ja efektiivne töövahend. Värbamisprotsessis on abiliseks lahendus, kus saad kogu konkursi info hoida kompaktselt koos ning ilma aega raiskamata kandidaatidega suhelda.

Personalihalduses on oluline hoida info süsteemselt ning vajadusel kerge vaevaga esitada infot ettevõtte töötajate kohta. Kergesti saavad korraldatud koolitused, leitud vajalikud töötaja dokumendid ning koostatud töölepingumuudatused, kui neid tuleb suuremas mahus tegema hakata.

Töötajate arengu juhtimine algab olemasolevate pädevuste kaardistamisest ning eesmärkide seadmisest.

Personalilahendus annab võimaluse luua nii põhjalikud kompetentsimudelid kui vajalik ning kaardistada nende lõikes töötajate pädevused. Arenguvestluste materjalide hoidmise viis võimaldab töötaja ja juhi jooksvat dialoogi ning toetust eesmärkideni jõudmisel.

Tutvustame Columbus Palk lahenduse sisu ja võimalusi:

Tutvustame lahendusi, mis on aitavad ettevõtte personalitööd paremini ja efektiivsemalt korraldada: