Riiklikud nõuded ettevõtetele seoses andmete esitamisega kasvavad aasta-aastalt

Mitmete viimasel ajal lisandunud riiklike andmebaaside puhul pakub riik lisaks andmete internetiportaalis üleslaadimisele ka võimalust kasutada riiklikku automatiseeritud andmevahetuskihti X-tee.

X-tee võimaldab asutustel/inimestel turvaliselt andmeid vahetada ilma omaenda infosüsteemist lahkumata ja erinevates portaalides sisse-välja logimata.

 

 Columbus e-riigi liides

Columbuse e-riigi liides on ühenduslüli majandustarkvara ja Eesti riigiasutuste vahel

Liides loob majandustarkvara ja X-tee vahel turvalise ühenduskanali ning selle kaudu on võimalik kasutada kõiki riiklikke teenuseid, mis seal kättesaadavad on. Enamlevinud riiklike teenuste jaoks on Columbusel olemas standardlahendused, mille abil teenust majandustarkvaras kasutada.

Muuhulgas on liidese vahendusel kasutatav näiteks Maksu- ja Tolliameti poolt hallatav töötamiste register TÖR, Haigekassa poolt hallatav töövõimetuslehtede register, käibedeklaratsiooni KMD ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni TSD edastamine, aga ka mitmed teised.

Columbuse e-riigi liides on kättesaadav kõigile Dynamics AX-i kasutavatele ettevõtetele, sõltumata nende tarkvarapartnerist

E-riigi liidese teenus on kuutasuline. Kuutasu hulgas sisaldub e-riigi liidese baasmooduli ning Columbuse hallatavate X-tee turvaserverite (test / toodang) kasutamine. Rohkem infot X-tee kohta leiab siit: https://www.ria.ee/x-tee/

Konkreetsete teenuste funktsionaalsus on kas mõne olemasoleva toote (nt Columbus Palk) koosseisus või on saadaval eraldi tootena (nt KMD pakett). E-riigi liidese kasutamiseks peab vajalik teenuse funktsionaalsus olema eraldi soetatud või siis peab vastaval tootel olema kehtiv tootetugi.