Asjade internet on innovaatiline kooslus ettevõtte seadmetest ning mistahes andmetest

Asjade internetiks (IoT) nimetatakse lahendusi, kus info liigub sensoritega varustatud seadmetelt ettevõtte ja selle partnerite ja klientide infosüsteemidesse ning vajadusel seotakse see ka avalike suurandmetega.

 

IoT-le on iseloomulik andmete liikumine läbi mitme ettevõtte ühtses terviklikus tarneahelas. Innovaatilisemad ettevõtted kasutavad IoT’d uute teenuspõhiste ärimudelite loomiseks.

 

Headeks näideteks on tööstusseadmeid toovad ettevõtted, kes varustavad oma seadmed sensoritega, et õigeaegselt märgata seadmete hooldusvajadust – seda veel enne, kui seadme kasutaja ise selle vajaduse tuvastab.

 

 

Vaata kuidas Columbus aitab töökindlate nutikate lahendustega rakendada asjade interneti võimalusi.

Kasvata IoT lahenduste abil enda klientide kliendikogemus senisest nauditavaks ja loo ettevõttele täiendavat ärikasu.

IoT lahendused

The Internet of Things

“The use of IoT to manage weather and soil is making a huge difference to our farming customers”

Derek Wilson

Information Officer

Origin Enterprises PLC

See more customer experiences

See how Origin Enterprises is using IoT to deliver tailored products and an excellent customer experience.