Tee kõik selleks, et tunneksid hästi oma klienti ja tagaksid tema kõrge rahulolu su ettevõtte toodete ja teenustega

Kliendihalduse lahendus võimaldab koondada kogu ettevõte olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente puudutava informatsioon ühte kohta. See annab põhjalikku ülevaate ettevõtte kliendiportfellist ja potentsiaalist, mille abil saab ettevõte kliendisuhteid teadlikult juhtida.

Lahenduse pideva kasutamisega tekkib üsna kiiresti ajalugu kliendiga seotud toimingute kohta ning selle baasil tekib võimalus hakata realiseerima tuvastatud müügivõimalusi.

Lisaks võimaldab tarkvara kliendi ja ettevõte vahelist suhtlust automatiseerida, mis lihtsustab kliendil ettevõttega kontakteerumist. Kõik kliendi pöördumised ja soovid saab automaatselt registreerida ning nende käsitlemine muutub kiiremaks. See mõjutab positiivselt kliendirahulolu ning aitab pikaajaliste kliendisuhete ehitamisele kaasa.

 

Koondatud info aitab teha kiiremaid ja kvaliteetsemaid juhtimisotsuseid

Ettevõtte üldpildi saamiseks ning terviklikke protsesside haldamiseks on võimalik lahenduse liidestada teiste infosüsteemisega. Tänu sellele kogu vajalik info on juhtimisotsuste tegemiseks ühes kohas ning lihtsasti kätte saadav.