Personalilahendus aitab töötajaid nii värvata, hoida kui arendada!

Igaks tööülesandeks on olemas käepärane ja efektiivne töövahend. Värbamisprotsessis on abiliseks lahendus, kus saad kogu konkursi info hoida kompaktselt koos ning ilma aega raiskamata kandidaatidega suhelda.

Personalihalduses on oluline hoida info süsteemselt ning vajadusel kerge vaevaga esitada infot ettevõtte töötajate kohta. Kergesti saavad korraldatud koolitused, leitud vajalikud töötaja dokumendid ning koostatud töölepingumuudatused, kui neid tuleb suuremas mahus tegema hakata.

Töötajate arengu juhtimine algab olemasolevate pädevuste kaardistamisest ning eesmärkide seadmisest.

Personalilahendus annab võimaluse luua nii põhjalikud kompetentsimudelid kui vajalik ning kaardistada nende lõikes töötajate pädevused. Arenguvestluste materjalide hoidmise viis võimaldab töötaja ja juhi jooksvat dialoogi ning toetust eesmärkideni jõudmisel.

Personalilahendus annab personalijuhile võimaluse tegeleda rohkem inimestega

Meie lahendus sobib ettevõttele, kes soovib minimeerida aega röövivad ning rutiinsed personalitegevused.Suno365


Tutvu personalilahendusega lähemalt!

Telli demoesitlus meie ekspertidelt ja saa lähemalt aimu, kuidas personalilahendus Sinu ettevõttele väärtust loob.


Jah, soovin demo tellida!

Tutvustame lahendusi, mis on aitavad ettevõtte personalitööd paremini ja efektiivsemalt korraldada: