Hea tööajaarvestuse lahendus toetab erinevaid tööaegu ja võimaldab infot kiiresti kontrollida, kinnitada ning palgaarvestuseks esitada.

Tööaja planeerimise vajadused sõltuvad ettevõtte põhiprotsessidest – olgu siis tegemist näiteks tootmisettevõttega või on vaja teenust pakkuval ettevõttel töötajatele infot edastada tööülesannete kohta.

Columbuse tööajaarvestuse lahendus sobib nii tootmis- kui teenindusettevõttele, kus on vaja suuremale hulgale töötajale järgnevaks perioodiks tööajakava kokku panna. Selleks saab kasutada näiteks standardtööaega, mis on töötaja nö tavatööaeg.

Kui elu on mitmekesisem, siis saab käepäraselt teha muudatused ja tööajagraafik valmib ilma suurema peavaluta. Soovi korral saavad töötajad registreerida tegelikku tööaega ning ka see info jõuab tööajaarvestuse lahendusse. Meil on kogemused erinevate clock in/clock out süsteemidega liidestamisest. Kuu lõpus kinnitab meeskonna juht peale vajalike korrektuuride tegemist tööajatabeli ning info on valmis palgaarvestuseks.

Columbuse tööaja arvestuse lahenduse võib koos personalihalduse ja palgaarvestuse funktsionaalsusega moodustada efektiivselt toimiva terviklahenduse.

Palgalahendus, mis toetab ettevõtte arengut

Meie lahendus sobib ettevõttele, kes soovib oma palgaarvestuse protsessi automatiseerida ja seda liidestada ülejäänud ERP lahendusega.