Korporatyvinė socialinė atsakomybė 

2012 metais Columbus pasirašė Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą. Mes esame pasiryžę, būti socialiai ir ekologiškai atsakingais, ir laikytis visų atitinkamų įstatymų, standartų ir gairių. Mes išlaikome stiprią korporatyvinio valdymo struktūrą ir atvirai bei skaidriai dalinamės informacija apie mūsų CSR pastangas, kurios sutelkia dėmesį į žmogaus teises, darbą, anti-korupciją, aplinką ir socialinius įsipareigojimus visose šalyse, kuriose mes dirbame.

Kasmet mes apžvelgiame šių sričių vystymąsi per specialų susirinkimą. Ši ataskaita būna paruošta remiantis Danijos Finansinės Atskaitomybės įstatymo, 99a skyriumi. Naujausias ataskaitas galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.

Žmogaus teisės ir anti-korupcija

Columbus skatinta visus savo darbuotojus ir verslo partnerius gerbti Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją. Siekiant sekti šių pastangų progresą, ir aiškiai pateikti savo poziciją akcininkams, mes sudarėme mūsų verslo etikos gidą - Elgesio Kodeksą. Manome, kad korupcija ir neetiški verslo sprendimai yra nesuderinami su klestinčiu verslu, todėl mes naudojame Elgesio Kodeksą, siekdami skatinti etišką verslą ir apsaugoti Columbus nuo bet kokių nesusipratimų šioje srityje.

Darbo jėga

Darbuotojai yra pagrindinis Columbus turtas. Mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų sugebėjimo pritraukti ir išlaikyti geriausius industrijų specialistus. Labai svarbu, kad mes ne tik laikomės visų žmogaus teisių reikalavimų, tačiau ir užtikriname patrauklias darbo sąlygas savo darbuotojams (vertinant atlyginimą, gerovę, profesinį tobulėjimą ir t. t.). Mes nusprendėme, kad darbuotojų darbo sąlygos yra mūsų prioritetas, laikantis CSR.

Socialiniai įsipareigojimai

Columbus yra pasaulinė organizacija, kuri veikia atskiruose padaliniuose, taip išlaikant artimą bendravimą su klientais. Tikime, kad yra svarbu dalyvauti vietinės bendruomenės gyvenime, ir dalyvauti labdaringoje veikloje. Dėl šios priežasties, mes pabrėžiame šiuos tikslus savo CSR ataskaitose. Siekiant duoti bendruomenėms kaip galima daugiau, Columbus skatina savo darbuotojus naudoti jų talentą labdaringiems tikslams. Dauguma Columbus padalinių aktyviai dalyvauja labdaringoje veikloje.

Dėmesys aplinkai

Columbus yra žmonių organizacija. Dauguma mūsų dirba biuruose, ir mūsų daroma įtaka gamtai yra santykinai nedidelė. Columbus nuolat gerina savo patalpas, kad galėtume labiau tausoti energiją, ir kurti geresnes darbo sąlygas darbuotojams. Taip pat stengiamės sumažinti nereikalingų kelionių kiekį, skatindami organizuoti virtualius susitikimus, o tai dar labiau padidina mūsų verslo efektyvumą.