Samfunnsansvar (CSR)

Columbus signerte UN Global Compact i 2012. Vi er forpliktet til å ta miljøhensyn, være sosialt ansvarlige, og drive vår forretning i samsvar med lover, normer og retningslinjer. Vi beholder en sterk styringsstruktur og kommuniserer i henhold til vårt samfunnsansvar (CSR), som primært fokuserer på menneskerettigheter, arbeid, antikorrupsjon, miljøet og sosiale forpliktelser i landene vi jobber i.

Én gang i året rapporterer vi på vår utvikling innenfor disse områdene i vår Development on Progress Report. Denne CSR rapporten lages i samsvar med Danmarks årsregnskapslov, paragraf 99a. Du kan lese 2015-utgaven av rapporten her.

Menneskerettigheter og antikorrupsjon

Columbus skal påvirke sine ansatte, kunder og partnere til å respektere FNs menneskerettighetserklæring. For å tydeliggjøre vår posisjon ovenfor våre interessenter, har vi utformet egne etiske retningslinjer. Disse reglene skal sikre at vi driver bærekraftig og etisk i alle ledd.

Kloke medarbeidere

Vår suksess er avhengig av evnen til å tiltrekke og holde på de beste fagpersonene i vår bransje. Vi skal derfor sikre at vi tilbyr gode og trygge arbeidsvilkår i våre heleide- og datterselskap verden over. Å skape en trygg og inkluderende arbeidsplass er et av våre viktigste CSR-tiltak.

Samfunnsengasjement

Columbus er en global bedrift som opererer lokalt og er tett knyttet til sine kunder. Vi ønsker derfor å være involvert i lokalsamfunnet og veldedige aktiviteter. Av denne grunn vektlegges disse aktivitetene i vår CSR rapport. Vi er forpliktet til å gi tilbake til lokalsamfunnet, og Columbus oppmuntrer og støtter ansatte som ønsker å bruke tid til veldedig arbeid.

Miljøfokus

De fleste av oss jobber på kontorer og vår påvirkning på miljøet er relativt liten. Vi investerer derfor i å forbedre våre kontormiljø slik at de blir mer energieffektive og bærekraftige. I tillegg reduserer vi unødvendige flyreiser og prioriterer virtuelle møter, noe som også forbedrer effektiviteten i organisasjonen.