Effektivitet og forretningsendring for verdens mest verdifulle industri

I produksjonsbransjen finner vi noen av de mest komplekse og innovative bedriftene. Du må ha kontroll på produksjonen, prosessene og ressursene, samtidig som du må sikre at de støtter bedriftens strategier og mål. Ettersom bedriften din befinner seg i et nettverk av handelspartnere, forhandlere og kunder må du også administrere transaksjoner og andre aktiviteter mellom deg og resten av nettverket.

Hvordan styrer du forretningen på best mulig måte i en industri som preges av global konkurranse, økende komplekse forsyningskjeder og et varierende marked? Hvordan omskaper du produktforandring til en inntjeningsmulighet? Ved å bygge innovasjon på et stabilt og godt ERP-grunnlag for dine behov får du mulighet til å drive din forretning inn i fremtiden, samtidig som du effektivt takler dagens utfordringer. Columbus har den riktige ekspertisen innenfor forretning, industri og teknologi som gjør at dette kan foregå på en mest mulig hensiktsmessig og rimelig måte.

Når vi jobber med deg tar vi aller først for oss dine viktigste problemstillinger og hovedprioriteter. Men, vi handler også ut over utfordringene og mulighetene som produksjonsbedrifter står ovenfor i dag. Columbus’ innovasjon og tankeledelse (thought leadership) spiller også en stor rolle i å drive produksjonsindustrien fremover og hjelpe bedrifter med å utvikle sine forretningsmodeller.

Tingenes internett (IoT)

Se hvilke muligheter IoT gir din bedrift.

Kritiske problemer som vi hjelper deg med å løse

 • Bli en strategisk samarbeidspartner

  Samle inn- og analyser data fra tingenes internett (IoT) for å hjelpe kunder med å bruke dine produkter med størst mulig utbytte, forbedre det tekniske designet og opprettholde det optimale ytelsesnivået.

 • Lever verdifulle tjenester

  Hjelp kundene med å få optimal verdi ut av produktene dine gjennom presist-, proaktivt vedlikehold og oppgraderinger.

 • Hold driftsmidlene produktive

  Øk levetidsverdien for maskineriet, utstyr, kjøretøy og andre produksjonsressurser, og sørg for å unngå produksjonsstopp. 

 • Bruk prosesser som lønner seg

  Synkroniser prosessene dine fra tilbud til produksjon til levering og service, slik at de støtter den optimale leveringen av kundeverdi.

 • Bli ekspert i endringsledelse

  Ikke la tekniske endringer bli et økonomisk sort hull. Få fleksibiliteten du trenger for å gjennomføre produktendringer med optimal ressurseffektivitet.

 • Gjennomfør forutsigbare prosjekter

  Planlegg og styr ressursene og materialene dine slik at produksjonsprosjektene er ferdig i tide, innenfor budsjettrammene med god margin og at kvaliteten er noe du kan stå for. 

 • Innovasjon som lønner seg

  Tilpass produktutviklingen og produksjonen, og kom dermed raskere inn på markedet med produktene og funksjonene kundene vil ha.

 • Sett forsyningskjeden i gang

  Ved å utvikle gjensidig tilfredsstillende forhold med dine forhandlere og handelspartnere, gjør du det enklere for de å samarbeide med deg.