Columbus Medlem

Mange organisasjoner sliter med å skaffe full oversikt over sine relasjoner og prosesser, og har høye administrative kostnader som følge av dette. Møt utfordringene med vår bransjeløsning for medlems- og frivillighetsorganisasjoner.

Vår løsning for medlemshåndtering gir deg støtten du trenger. Den er justerbar, slik at medlemsorganisasjonene kan velge blant de ulike verktøyene. Her får du blant annet verktøy for håndtering av medlemsdata (grunnmodul), kursadministrasjon, fakturering, dokumenthåndtering og arkiv, portalløsninger, samt planlegging og gjennomføring av markedskampanjer.

Columbus Medlem baserer seg på forskjellige Microsoft Dynamics 365 Apper og SharePoint, samt en sømløs integrasjon mot Office 365. Disse teknologiene i kombinasjon muliggjør full støtte for alle prosessene som en organisasjon har.

Start med å laste ned prislisten for Columbus Medlem.

Last ned prislisten

Membership_banner

Medlemsløsninger

 • Medlem_icons_Medlemmer og Givere
  • Innmelding, utmelding av medlemmer og givere.
  • Tillitsverv, lagsoppbygging, kommunikasjon og sporingslogg.
  • Verving av nye medlemmer, uttak av vervepremier.
  • Markedsføringsverktøy.
 • Medlem_icons_okonomi
  • Utsendelse av giro for medlems.
  • kontingent, Kampanjer og faste.
  • giveravtaler, Fordeling av inntekter.
 • Medlem_icons_Portal

  Min side hvor medlemmer kan se og oppdatere egen informasjon, hente medlemskort, verving, interesser, kompetanse, nytt medlemskap, admin. av medlemmer for lokal- og fylkeslag og betaling via Nets.

 • Medlem_icons_Kurs og Kompetanse
  • Opprette og administrere kurs.
  • Registrere av- og påmelding, fakturering av kursavgift.
  • Registrere kompetanse.
 • Medlem_icons_Fundraising
  • Utsendelse av inntektskampanjer til leads og eksisterende medlemmer.
  • Segmentering via utvalgsmodul.
 • Medlem_icons_Rapportering

  Dashboards og Power BI rapporter for å få korrekt status på medlemsmassen. 

 • Medlem_icons_Sakshandtering og dokumenter
  • Opprette og løse ulike type saker.
  • Integrasjon mot SharePoint for å se tilhørende dokumenter på en sak, et medlem eller lag.
 • Medlem_icons_Frivillighet
  • Registrering av aktiviteter, roller og mottak av frivillighets ønsker fra frivillige.
  • Sjekk av kompetanse og avtale.