Tilbake til blogg

Strategisk systemintegrasjon

29 juni, 2017
29. juni 2017

Med tette integrasjoner får ansatte forutsetningene til selv å skape verdifulle rapporter med innsikt fra mange datakilder.

En kjent utfordring i mange virksomheter er at data ligger i mange systemer som ikke automatisk «snakker» med hverandre. Det gir færre muligheter til å ta beslutninger basert på det riktigste grunnlaget, fordi man ikke kan vurdere fordeler og bakdeler i en større sammenheng. Jo høyere opp i organisasjonen, desto større er behovet for rapporter der dataene er trukket ut fra flere kilder. Virksomheter uten gode integrasjoner må vente i ukesvis på rapportene fra IT-avdelingen. De med gode system kan enkelt utforme innsikten selv, uten å ha store tekniske kunnskaper.

 

Last ned våres gratis e-bok "A strategic view of systems integrations"

 

Ett enhetlig ERP-verktøy

Mange virksomheter har sikret tettere og mer integrerte prosesser ved at et enhetlig ERP-verktøy har erstattet spesialiserte programvareløsninger. Tross dette lever siloene videre i kjent stil fordi ERP brukes på logistikk, lagerstyring, PLM og lignende, mens avdelinger som HR, salg, markedsføring og produktutvikling operer i sine egne bobler. Dermed havner man i situasjoner der ansatte må logge seg på mange forskjellige systemer for å hente og sette sammen delene til puslespillet. Det at kun noen få ansatte evner å se helheten på tvers av systemene er en situasjon som ikke bør vedvare. Det vil utvilsomt hemme virksomhetens innovasjonsevne og konkurransekraft. Ordtaket om at «kunnskap er makt» har sjelden vært mer aktuelt, og ledere må derfor prioritere at deres medarbeidere får informasjonen som gjør at de kan være trygge på at de tar flere riktige valg.

 

Ønsker du rådgivning og inspirasjon til hvordan du best integrerer dine systemer? Kontakt oss allerede i dag.

 

En trussel mot digitaliseringen

Mangel på integrasjon er kanskje det største hinderet for de som skal endre sin vei til markedet med digitalisering. Derfor haster det å komme i gang med det viktige arbeidet med å knytte sammen de mange data-øyene som finnes i IT-systemene. Dette er en jobb som er så viktig at ledelsen og tekniske eksperter må prioritere initiativene svært høyt, og aktivt delta i prosessen.Integrasjon er så kritisk at IT-avdelingen bør slippe eneansvaret, og det må settes tydelige kommersielle og tekniske mål slik at man jobber mot felles mål. Smartere systemer gir raskere prosesser og bedre kommunikasjon, internt som eksternt, slik at man planlegger bedre og gjennomfører raskere og mer nøyaktig. Derfor bør man kjenne til utfordringene dagens ansatte møter i de daglige arbeidsoppgavene, og prioritere høyest de integrasjoner som tilfører kundene størst verdi.

 

Ønsker du å motta de kommende blogginnlegg fra våres Business Integration Solutions-serie? Så meld deg på oppdateringer fra våres blogg P360.