Tilbake til blogg

Er dine viktigste prosesser klare for skyen?

25 oktober, 2017
Columbus
25. oktober 2017

Skybasert ERP er det naturlige valget når virksomhetens ryggrad skal moderniseres. Likevel er noen fortsatt skeptiske, gjerne av feil årsaker.

Av Jakob Hjelmer Nielsen, Enterprise Solution Architecture
 
Skybasert ERP er nærmest blitt en forutsetning for sunn virksomhetsdrift. Mange har gode erfaringer ved å flytte mail- og filservere over i skyen: Relativt enkle tiltak som normalt gir en godt synlig besparelse. Flere skygevinster kan høstes nå som stadig eldre AX-løsninger står overfor enten en overhaling eller utskiftning. Fordi ERP-løsninger er mer komplekse enn mail og fil, bør man forvente at det er mer komplisert å flytte systemene. Det kommer til å ta tid. Det vil koste penger. Det er dumt å ikke være ærlig på dette. Årsaken sier seg selv, driftssystemet er livslinjen i virksomheten og styrer alt fra lønn, ordrer og fakturering til produksjon, lager og logistikk.
 

Derfor bør ERP-en i skyen
Det er bakstreversk å møte fremtiden ved å kode seg ut av problemer på eksisterende installasjoner. Selv om gaffatape-kode kan holde systemet oppe, er det meget kostbart over tid – og prosessene vil kun koste mer og mer. Problemet bør tas ved roten fordi:

  • Mange AX-løsninger støttes- og oppdateres ikke lenger av produsent
  • Risikoen for nedetid på gamle systemer er høyere
  • Virksomheten er avhengig av spesialkompetanse som er dyr å skaffe/beholde, og lett å miste
  • Alle utfordringer gir gjerne konsulentregninger som ofte er store på grunn av omfanget
  • Det kommer stadig oftere nye funksjoner og løsninger som må integreres
 
Tradisjonelt har ERP-systemer hatt en levetid på opp mot ti år, hvor man underveis ofte kun endrer litt her og der. I dag kommer det imidlertid nesten månedlige nye funksjoner som kan legge til – men kun gjennom Dynamics 365 (eller ”AX i skyen” om man vil).
 
Ny teknologi endrer premissene
Akkurat nå går alt langt raskere. Teknologien sprenger grenser daglig. Tenk bare på maskinlæring, som for ett år siden var temmelig kostbart å implementere og utopisk for de fleste. I dag er det en integrert og velfungerende del av Microsoft Dynamics 365 og kan gi enestående innsikt i kunder og prosesser, og styrke viktige tiltak som budsjettering og forecasting.
På samme måte gjør Microsoft nye ”Logic Apps” at det hele tiden kommer nye utvidelser og plug-ins på banen. Plutselig kan ditt CRM-system snakke med LinkedIn, som igjen kommuniserer sømløst med HR, som samtidig utveksler data med AX. Enkle veier til unike muligheter uten mye utviklingsinnsats.
 
Derfor må alt henge sammen
Mulighetene er mange og blir flere for hver dag som går. Når limet til virksomheten er i skyen blir det veldig mye enklere å få alt til å henge sammen. Virksomhetens eksperter kan tilpasse, markedsføre og selge tjenester og produkter på nye måter, og interagere med kundene og optimere prosesser i en grad som var helt uhørt for bare noen få år siden. ERP og andre tjenester i sky gir enorme konkurransefordeler. Interne motkrefter mot skyen bør raskt parkeres, fordi dagens etablerte sannheter er morgendagens dyrekjøpte erfaringer. Selv om man føler det går bra i dag, vil deres bransje fundamentalt endres de neste årene. Da er det en fordel å ha den mest fleksible grunnmuren, og alle kan finne et egnet hjem i skyen – uansett behov eller funksjon. Få hadde vel trodd for få år siden at bokhandelen Amazon skulle føre til massiv kjøpesenter-død over hele USA.
 
Innovasjon som hyllevare
Nøklene til nye aktørers suksess er en høy grad av fleksibilitet, konstant prosessinnovasjon og – spesielt – helt enestående innsikt i data, salgsmønstre og kunder. Fordelene kommer som følge av smarte investeringer, til rett tid. Mange nyskapende funksjoner ligger som hylleklare elementer i Dynamics 365, og flere er på vei. Nettskyen muliggjør endring, og gjør det enklere å omfavne en utvikling som kun vil gå enda raskere. Jo lenger man venter med skyen, jo raskere må man løpe for å ta igjen konkurrenten, og det er faktisk grenser på hvilke forsprang det er mulig å ta igjen.
 
 
 

Kategorier Cloud