BackToNewsletters

Øk maskinenes driftstid og spar penger

23 mars, 2015
Newsletter

Systematikk, planlegging og vedlikehold av maskinparken er en god strategi. Spesielt når virksomheten vokser blir det nødvendig med en strukturert oversikt over ressursene – og især driftdelens avhengighet av hverandre.

En stor maskinpark kan være en kjempeutfordring for virksomheten – særlig hvis virksomheten og maskinparken vokser. Daglig service og planlagt vedlikehold blir vanskeligere å holde oversikt over, samtidig som det er krevende å få overblikk over tilstand, slitasje og behov for nye investeringer.

For ikke å snakke om den direkte risikoen for avbrudd eller forsinkede leveranser, hvor medarbeiderne sløser tid og virksomheten taper penger.

- Mange virksomheter klarer seg fint med å lagre detaljer og sammenhenger i produksjonsutstyr, samt andre driftsdeler, i regneark og medarbeidernes hoder. Men på et tidspunkt vokser disse tingene seg større, og overgår hodene til medarbeidere og ledelsen. Det kan bli svært kostbart, sier Bjørn Pedersen, som er Industry Leader for Manufacturing hos Columbus.

Han gir råd om å finne en balanse mellom detaljer og overblikk over anlegg, maskiner og deres evner. Først og fremst for å sikre stabil produksjon.

- Hvis virksomheten ikke har oversikt over dyrebart produksjonsutsyr og viktige flaskehalser i produksjonen, så er risikoen for feil og avbrudd – og i verste fall ulykker – alt for store, sier Bjørn Pedersen.

 

Optimering og større gevinst

Viten om biler, maskiner og produksjonslinjer, samt deres vedlikeholdelse og gjensidige avhengighet, er ikke bare en forsikring. Det er også en gevinst i form av høyere driftstid og bedre planlegging av produksjonen.

Enda viktigere er det at overblikket også er en strategisk og langsiktig investering.

- Har du riktig kunnskap om alle de viktige forholdene i en produksjon – for eksempel om planlagt service – så har du også bedre mulighet for å skille deg fra konkurrente og i den siste delen øke overskuddet, sier Bjørn Pedersen.

Klikk her for å se en onlinedemonstrasjon av modulet Enterprise Asset Management for Dynamics AX, som kan håndtere viten om maskiner og anlegg, samt hjelpe til med å øke driftstiden.

Med den korrekte viten kan virksomheter bli i stand til å treffe proaktive beslutninger. De kan blant annet reservere nødvendig avbruddstid til forebyggende vedlikeholdelse i produksjonsplanen, slik at risikoen for uventede avbrudd av anlegg og maskiner minimeres. Dette medfører at leveringsfrister overholdes og medarbeidernes produktivitet økes.

 

Invester kun der det er nødvendig

En detaljert oversikt over virksomhetens driftsdeler er også et viktig parameter når det skal treffes beslutninger om oppgraderinger og utskiftninger.

- Hvis ingen har styr på om det er maskin nummer en eller åtte som ofte stanser opp, eller har et høyt forbruk av mekanikertimer og reservedeler, så vil man sløse penger og krefter på det som er feil, sier Bjørn Pedersen.

Ofte er virksomhetenes problem at de enten kun har overordnet informasjon eller at informasjonen plasseres som en isolert øy – for eksempel i regneark. Dette gjør virksomhetene avhengige av manuell koordinering, som igjen gjør produksjonen sårbar.

Bjørn Pedersen forklarer: - Hvis det blir alt for manuelt, så gjør man typisk beslutninger på generelle og overordnede tall. Med solid viten er det enkelt å lage en business-case basert på utskiftning.

 

Viten om gjensidig avhengighet er viktig

Bjørn Pedersen innrømmer at oversikt over detaljene krever innsats. Derfor skal man gjøre det klart for seg selv hva det kan betale seg å registrere og måle behov.

- Første skritt er å anerkjenne behovet. Neste skritt er å organisere de sentrale og vesentlige driftsdelene i en fellesstruktur, som naturlig nok vil være virksomhetens ERP-system, sier han.

Det betyr at man i praksis registrerer virksomhetens anlegg og maskiner i finansmodulet som en driftsdel, i produksjonssystemet som et planleggingsparameter på linje med driftstid, planlagte avbrytelser og medarbeidernes ferier, og mer detaljert informasjon om vitale komponenter, servicekontakter og vedlikehold i en integrert modul som er beregnet til dette formålet.

- Det er den samme fysiske tingen, som vi registrerer i tre forskjellige kartoteker med hver sin betydning, forklarer Bjørn Pedersen.

Han tilføyer: - Systemet kartlegger produksjonsgulvet i et hierarki, og dette er nøkkelen til det samlede overblikket over det som ellers ville nærmest vært uoversiktlige detaljer og sammenhenger, avslutter Bjørn Pedersen.

 

Vil du vite mer?

Finn ut mer om Enterprise Asset Management og kontakt oss hvis du har ytterlige spørsmål - vi står klar til å hjelpe deg.

Kategorier Kunde hos Columbus, Produksjon