BackToNewsletters

Nytt krav om internasjonalt betalingsformat innenfor SEPA-området

13 august, 2016

Fra 31.oktober 2016 er det et krav for større bedrifter og virksomheter* at alle euro-betalinger innen SEPA-området (EU/EØS + Sveits, Monaco og San Marino) skal sendes i SEPA-format (ISO-20022).

ISO 20022 XML er et internasjonalt meldingsformat som vil bli ny standard for filbaserte betalingsoppdrag og informasjonsformidling i kunde/bank-grensesnittet. I første omgang gjelder dette utenlandske betalinger, men på sikt er det planlagt at det nye formatet skal erstatte Telepay også for innenlandsbetalinger.


Microsoft leverer formatet til AX2012 og AX2009

For AX-versjoner som er støttet av Microsoft, dvs. AX2012 og AX2009, vil Microsoft levere formatet innen utgangen av tredje kvartal.


For tidligere versjoner av AX vil ikke formatet bli levert av MS, men Columbus vil derimot gjøre det tilgjengelig for både AX4.0 og AX3.0. 


Bankene anbefaler å få på plass formatet

Noen banker er allerede klare til å motta det nye formatet og har sendt ut informasjon til kundene om dette. Se for eksempel informasjon fra DNB her. Bankene anbefaler at man starter arbeidet med å få det nye formatet på plass så fort som mulig.


Dersom man ikke tar i bruk det nye formatet, må man etter 31.oktober 2016 registrere alle euro-betalinger manuelt i nettbanken.


Vi hjelper deg med å starte prosjektet med å få det nye betalingsformatet på plass i din bedrift. Fyll ut kontakskjemaet så kontakter vi deg.

*) Dette kravet gjelder ikke dersom bedriften din har mindre enn 10 ansatte og/eller motverdien av 2 millioner euro i årsomsetning. Gjelder kravet din bedrift, betyr dette at fra 31.oktober 2016 må betalingsfiler som inneholder minst én SEPA-betaling mottas av banken som ISO 20022 XML.

Kategorier Microsoft Dynamics AX, Kunde hos Columbus