BackToNewsletters

Kom i gang med Business Intelligence raskt og kostnadseffektivt

14 september, 2016
Newsletter

Med Business Intelligence bruker man virksomhetens egne data til å fatte mer kvalifiserte beslutninger. Innsikten fra slike verktøy gir kunnskap om trender, muligheter og utfordringer – internt som eksternt.

Få mer informasjon om Business Intelligence og hvilke fordeler det gir din virksomhet


Hva inneholder en god BI-løsning?

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva man behøver i en BI løsning, og man overser fort områder som burde vært en del av prosjektet. For å sikre at alle behov er med i betraktningen når løsningen skal utformes, har Columbus laget en Requirements-pakke. Dette er en analyse som tilbys til en fast pris. Prosessen ledes og tilrettelegges av Columbus sine erfarne BI-eksperter, og gir den nødvendige oversikten for et vellykket BI-prosjekt.


Vi vet hvordan IT-budskap kommuniseres til medarbeidere som ikke daglig jobber med tekniske detaljer i IT-systemene. Vi hjelper dere beskrive alle virksomhetens behov og omformer dette til datamodeller som deres prosjekt vil bygge på. Denne fasen tilbys til fast pris slik at dere vet hva dere kan forvente, og hva Requirements-fasen vil koste. Det gir oversikt, og redskapene til å komme trygt i mål.


Les mer om vår Business Intelligence Requirements-pakke


Skap verdi fra første dashboard med Power BI Head-Start pakken

Virksomhetens datamengder øker hver dag, og det blir raskt uoversiktlig å omgjøre innsamlet data til brukbar kunnskap. Med Microsoft Power BI kan dere lage dashboards og synliggjøre både enkeltvise- og overordnede mål. Dette gir muligheten til å håndtere data slik at de fremstår oversiktlige og presenteres som beslutningsklar kunnskap. Beslutningstagere kan dermed reagere raskere og bedre på endringer i markedet.


I vår Power BI Head-Start pakke får man vite hvordan man bruke verktøyet og tryggheten til å raskt gjennomføre avanserte operasjoner på egen hånd. I løpet av to dager kan kundene raskt og enkelt hente ut rapporter og lage dashboards i Power BI, som kan deles med hele organisasjonen i skyen. Vi tar utgangspunkt i deres egne data. Deres bruk av Power BI verktøyet vil derfor gi dere verdi helt fra starten av.


Les mer om Columbus’ Power BI Head-Start pakke


Vil du vite mer?

Gled deg til neste utgave av "Kunde hos Columbus", der vi introduserer vår nyeste BI-pakke, Entity Store Package. Her beskriver vi hvordan dere kan forbedre hele virksomhetens BI-miljø med Entity Store.

Ønsker du i mellomtiden mer kunnskap om Columbus’ BI-kompetanser kan du lese mer her.

Kategorier Business intelligence, Kunde hos Columbus