BackToNewsletters

Endring i MVA-rutiner

4 oktober, 2016

To viktige MVA-endringer trer i kraft 01.01.2017 - les mer om hva det betyr for deg.

Skatteetaten har nylig sendt ut et informasjonsskriv til ca. 350.000 virksomheter i Norge. I brevet informerer de om to viktige endringer for mva-registeret gjeldene fra 01.01.2017.

  • Mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

  • Innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag.

Hva betyr dette for deg?

Regnskapsansvarlige og regnskapsførere må i løpet av høsten oppdatere seg på de nye reglene, og ta nødvendige grep for at behandling og rapportering blir korrekt. Endringene berører alle virksomheter som leverer mva-oppgave.

 

Dette må du forberede – Vi anbefaler at du begynner nå:

  • Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 01.01.2017. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.

  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har selv ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift.

  • Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles.

Hva Columbus kan hjelpe til med:

  • Oppdatere kontoplaner og mva-registre i AX og få tilpasset dette til de nye rutinene. Frist satt av myndighetene: 01.01.2017.

  • Klargjøre AX for automatisk innlevering av MVA-meldingen i det nye formatet. Første innlevering blir midten av april, med mindre dere betaler mva pr mnd.

Vi venter på en løsning fra Microsoft. De som har gyldig serviceavtale på AX 2009 og/eller 2012 vil ha rett på denne kostnadsfritt fra Microsoft. Løsningen må derimot installeres i AX løsningen deres, og det vil kreve konsulenttimer. Ettersom løsningen fra Microsoft ikke er klar enda kan vi ikke gi prisestimater på nåværende tidspunkt.

 

(For kunder på AX versjoner som ikke lenger støttes av Microsoft, vil Columbus utvikle en løsning. Mer informasjon om dette vil komme senere.)

 

Det er mange som skal ha denne oppdateringen på plass før fristen som er satt av myndighetene. Ettersom endringen gjelder alle våre kunder anbefaler vi at du allerede nå melder fra til oss så vi får registrert deg inn i køen.

Kategorier Kunde hos Columbus, Microsoft Dynamics AX