BackToNewsletters

Halverte ERP-kostnader i skyen

18 oktober, 2016
Newsletter

Når kundene i snitt beholder systemene i inntil ti år lever ERP-leverandørene godt.

Av Martin Clothier, Technical Director, Columbus UK.


ERP-markedet har endret seg drastisk, og kundenes fordeler er at mulighetene har blitt flere og bedre. Derfor bør beslutningstagere bruke tid til å se på hva en oppgradering kan gi, selv om dagens løsning fungerer fint. Et moderne skybasert ERP-system tilbyr funksjoner og muligheter som går langt utenpå hva man får fra det eksisterende inngrodde systemet. Det er sikkert derfor en undersøkelse fra Forrester konkluderer med at hver fjerde virksomhet ser etter nye ERP-muligheter.


Langt mer effektivt i skyen…

I dagens forretningsklima er det kontroll som gjelder: På kostnader, på drift, på tilgjengelighet, på sikkerhet og brukervennlighet. I jakten på større effektivitet er skyen gjerne svaret, og konsensus er at det er bedre å finansiere IKT-løsningen over driften, fremfor store initielle kapitalkostnader.


Kostnadsbesparelsene med en skybasert ERP-løsning er gjerne 50 prosent lavere enn lokale installasjoner – om man beregner kost over typisk levetid. I tillegg kommer andre fordeler som:

  • Standardisering. Oppnå smidigere drift ved  å samle og standardisere driftsinfrastrukturen i ett enkelt, integrert ERP-system.
  • Effektivitet. Brukerne får bedre og enklere systemer. Det gir raskere vei til økt produktivitet.
  • Forenkling. Mindre kompleksitet reduserer graden av plunder og heft. Dette frigjør verdifull teknisk kompetanse som kan brukes til strategisk videreutvikling av virksomhetens systemer.
  • Tilgjengelighet og sikkerhet. Skyen gir en høy grad av skalerbar sikkerhet og stabilitet.
  • Fleksibilitet. Fleksibel drift i sikre datasentre gjør det enklere å gjøre endringer, tilpassinger, utvidelser eller oppgraderinger – uten at det påvirker forretningsprosessene.

Microsoft Dynamics 365

Myten om at ERP er for komplekst å drifte i skyen er for lengst fjernet. Med Dynamics 365 får man rask tilgang til et markedsledende og funksjonsrikt driftsystem med alle tenkelige muligheter og funksjoner. Siden plattformen er skrudd sammen på en Microsoft-lest, sikres problemfri integrasjon med øvrige systemer som CRM, BI og Office. Dette fjerner kompleksitet, tar ned tidsbruken og reduserer kostnader – særlig siden 80 prosent av systemet er hylleklare funksjoner.


Vi forstår at ERP-beslutninger er noe man ikke tar lett på, og anbefaler et uforpliktende møte der vi kan drøfte deres forretningsmessige og teknologiske utfordringer og muligheter. Columbus vant nylig prisen som Microsoft Global ERP Partner of the Year, og er derfor godt rustet til å kartlegge de langsiktige strategiske forretningsmålene dere har, og gi råd om hvordan ERP i skyen og Dynamics 365 hjelper dere med nøvendig endring og hente hjem nye typer forretningsgevinst.

Kategorier Kunde hos Columbus, Microsoft Dynamics 365