Columbus sine gjennomprøvde prosesser og garanterte oppetid gir deg raskere avkastning på investeringene i programvareutvikling.

Utrullingen av kritisk programvare tar tid og er som oftest kostbart. For å raskere hente hjem verdi må derfor fokus rettes på effektiv administrasjon og en høy grad av tilgjengelighet. Dette krever innarbeidede prosesser og kompetente team som sikrer at applikasjonene driftes kontrollert samtidig som ressurser frigjøres til digital transformasjon.

Ved å lene deg på våre erfarne konsulenter får du trygge og robuste leveranser som gir høy verdi og bedre totaløkonomi over tid. Virksomheten blir mer fleksibel, tilpasningsdyktig og produktiviteten øker. Våre kontrakter kommer med 24/7 oppetid og våre globale team gir dere døgnkontinuerlig tilgang på kompetanse.

Testimonial

MHI Vestas Offshore Wind har stor glede av sin Columbus Care avtale

Hør Lars Gromsen

Head of Business Applications

fortelle hvorfor