En forretningspartner som strekker seg lenger

Gode langsiktige kundeforhold er ryggraden i vår forretningsmodell. I takt med at virksomheten og systemene utvikler seg vil det være behov for rådgivere som kjenner deres løsninger og systemer. Teknologi må oppgraderes, nye behov dukker opp, og nye avdelinger og grupper skal legges til løsningene. Vi er der for å støtte og hjelpe dine ansatte med kunnskap, ferdigheter og løsninger, og setter oss godt inn i deres behov slik at vi alltid kan yte den mest verdifulle støtten. Det er ved å kjenne deres behov og gjøre det enklere for dere å innfri mål, at vi vinner tillitten som en konstruktiv rådgiver som fjerner problemer lenge før de blir utfordringer.

 

Kundeservicen er organisert som en tjenesteportefølje som leveres av ColumbusCare. Her finner du ulike typer tjenesteavtaler tilpasset alle behov, og verdiøkende tjenester som gjør det enklere å stadig hente flere gevinster fra ERP-systemene og tilknyttede løsninger. Vi bistår med alt fra små tekniske oppgraderinger til nye løsninger som støtter nye behov i virksomheten, og har et globalt serviceteam som raskt er på plass ved behov og ønske.


Vårt mål er å overgå forventinger i alle kundeforhold – fra første samtale til løsningene er i drift. Våre eksperter i ColumbusCare måles på kundenes tilfredshet, og vi vil alltid sikre at du møtes av rådgivere som kjenner din virksomhet og dine systemer.


Columbus ønsker å bruke konstruktive tilbakemeldinger fra kundene for å forbedre fremtidige tjenester og leveranser. Som en del av vår 2020 strategi er det viktig at vi hele tiden fornyer og forbedrer våre tilbud og løsninger. Dette skal sikre at vi har flest fornøyde kunder i vår bransje