Innføring av smartere verktøy med mindre risiko

ERP er gjerne forbundet med store og komplekse innføringsprosjekter – uansett om man har gjort det før, eller hørt skrekkhistorier fra andre. Uten en solid partner er det lett å bomme på mål, forstyrre virksomhetens viktigste prosesser, ikke møte fristene, eller bruke langt større ressurser enn budsjettert.


Columbus sitt lokale team har levert hundrevis av implementeringsprosjekter, og vet hvordan frister møtes og forventninger innfris. Basert på erfaringer fra hele verden er det utviklet en beste praksis metodikk som gir raskere prosjekter og større suksess, enten det handler om innføringer, migreringer eller utfasinger.

Mitigating ERP risk through business processes and methodologies

Fem veier til lavere risiko

 • Tilpass systemet til strategien

  Alle nye system skal gjøre det lettere å levere på virksomhetens strategier. Vår oppgave er å sikre at dine systemer, prosesser og data støtter forretningsbehovene, og vi har en rekke gjennomtestede funksjoner og løsninger som gir større effektivitet og produktivitet samtidig som kostnader reduseres.

   

 • Bransjeeksperter

  Erfaring trumfer alt. Vi har over 800 konsulenter som er drillet til fingerspissene på våre metoder og funksjoner – og har dermed unik evne til å løse de aller fleste forretningsutfordringer innen bransjene vi er spesialisert på.

   

 • Støtter stadige endringer

  Et system som støtter driften må alltid vedlikeholdes og oppdateres slik at vekst og endringer støttes. Vi sikrer at ERP-løsningen vokser i takt med bedriftens behov, og hjelper deg oppgradere mot nye krav, behov og forventninger.

   

 • Hopper ikke over det viktigste

  Selv om nye løsninger gir smartere arbeidsformer, er det viktig å ikke glemme de elementære ferdighetene og grunnprinsippene. Vi forstår hvordan dine kostnader kan reduseres, vi har trygge prosesser for å migrere data, gir god opplæring, og skaper dermed kunnskap og system for fremtiden. Et vellykket prosjekt må ha smart prosjektstyring i bunn.

   

 • Modernisering av forretningsprosesser

  Alle prosjekter må avgrense og definere de ulike prosessene og rollene. Vårt verktøy for styring av forretningsprosesser, Columbus RapidValue BPM [hyperlink], leveres med tusenvis av innbyggede bransjespesifikke funksjoner. Dermed kan vi lettere levere skreddersømmen du behøver – raskere, mer forutsigbart og kostnadseffektivt.

   

Løsninger for å redusere risiko