Større forretningsverdi fra ERP-systemet

Columbus sine integrasjons- og migreringstjenester gjør at viktige data og systemer beholder sin verdi i det nye ERP-systemet. Dermed blir det enklere å administrere dataene, og kommunikasjon med kunder, partnere og leverandører forbedres. Installasjonene kan bygges på med egne webtjenester og automatiserte varslinger fra ERP-systemet til ledere og beslutningstagere.

Mitigating ERP risk through business processes and methodologies

Integrasjon- og migrasjonsløsninger